Additional Account Info Tabı

Windows server 2003 makinamız üzerinde resource kit ile birlikte gelen acctinfo.dll dosyasını register edersek Active directory üzerinde kullanıcı özelliklerinde logon bilgileriyle ilgili ekstra yararlı bilgileri görüntüleyebiliriz.
Register etmek için;
Komut isteminde regsvr32 acctinfo.dll yazmamız yeterli.
Ardından Additional Account Info Tabını görüntüleyebiliriz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

49 + = 54