ADMT (Active Directory Migration Tool)

Microsoft tarafından yayınlanan Active Directory Migration Tool sayesinde bir domainden diğerine userları,grupları ve bilgisayarları taşıyabiliriz.
Zannedersem ilk önce Windows NT domainlerden Windows 2000 domainlere migration işlemi için çıkarılan bu tool’u Windows 2000’den Server 2003’e migration işlemi içinde kullanabilmekteyiz şu anda.
ADMT’nin en son 3.0 versiyonuna bu adresten bilgisayarımıza indirebiliriz.

Tool içindeki sihirbazlar:

User Migration wizard
Computer Migration wizard
Group Migration wizard
Service Account Migration wizard
Trust Migration wizard
Reporting wizard

Ayrıca “Test the migration settings and migrate later “ı seçerek networkümüzde herhangi bir değişiklik yapılmadan sadece migration sonucu hakkında bilgi alabiliriz.
Ayrıca işlemi yapıcak olan kullanıcının hedef ve kaynak domainde adminsitrator yetkisine sahip olması gerekmektedir.
ADMT’u istersek arayüzünü kullanarak,script hazırlayarak yada komut ekranından kullanabiliriz.Eğer komut ekranında kullanmak istiyorsak aşağıda birkaç default değeri görebilirsiniz.

[Migration]
;IntraForest=No
;SourceDomain="source_domain_name"
;SourceOu="source_ou_path"
;TargetDomain="target_domain_name"
;TargetOu="target_ou_path"
;PasswordOption=Complex
;PasswordServer=""
;PasswordFile=""
;ConflictOptions=Ignore
;UserPropertiesToExclude=""
;InetOrgPersonPropertiesToExclude=""
;GroupPropertiesToExclude=""
;ComputerPropertiesToExclude=""
[User]
;DisableOption=EnableTarget
;SourceExpiration=None
;MigrateSIDs=Yes
;TranslateRoamingProfile=No
;UpdateUserRights=No
;MigrateGroups=No
;UpdatePreviouslyMigratedObjects=No
;FixGroupMembership=Yes
;MigrateServiceAccounts=No
;UpdateGroupRights=No
[Group]
;MigrateSIDs=Yes
;UpdatePreviouslyMigratedObjects=No
;FixGroupMembership=Yes
;UpdateGroupRights=No
;MigrateMembers=No
;DisableOption=EnableTarget
;SourceExpiration=None
;TranslateRoamingProfile=No
;MigrateServiceAccounts=No
[Security]
;TranslationOption=Add
;TranslateFilesAndFolders=No
;TranslateLocalGroups=No
;TranslatePrinters=No
;TranslateRegistry=No
;TranslateShares=No
;TranslateUserProfiles=No
;TranslateUserRights=No
;SidMappingFile="SidMappingFile.txt"

Migration sırasında işleme tabi tutulan kullanıcılar logon olamazlar ve exchange hesaplarını kullanamazlar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

64 − 57 =