Azure Public Reserved IP kullanilmasi

Bilindigi gibi Azure uzerindeki sanal makineleriniz icin statik yada dinamik IP adresi yapilandirmasi gerceklestirebiliyorsunuz. Ayni sekilde dis dunyaya hizmet veren servisleriniz uzerindeki IP adreslerini de rezerve edebilme sansiniz bulunuyor. Bu sayede ilgili servisiniz durdurulsa bile uzerine atanmis olan IP adresini tutmaya devam edecektir.

Azure icerisinde suanda toplamda subscription bazina 20 adet IP rezerve edebilirsiniz. Eger daha fazla ihtiyaciniz var ise Microsoft’a bu konuda bir case acmaniz gerekiyor.

Bir servis icin public IP rezerve edebilmeniz icin oncelikle bu IP’yi subscription icerisine eklemeniz gerekiyor.

New-AzureReservedIP ReservedIPName MyReservedIP Location "Central US"

Ardindan hangi IP adresinin rezerve edildigini Get-AzureReservedIP komutu ile gorebilirsiniz.

Ardindan ilgili IPyi cloud service ile iliskilendirmeniz gerekiyor. Bunun icin de asagidaki komutu kullanabilirsiniz.

New-AzureReservedIP ReservedIPName MyReservedIP Location "Central US"
$image = Get-AzureVMImage|?{$_.ImageName -like "*RightImage-Windows-2012R2-x64*"}
New-AzureVMConfig -Name TestVM -InstanceSize Small -ImageName $image.ImageName `
| Add-AzureProvisioningConfig -Windows -AdminUsername adminuser -Password MyP@ssw0rd!! `
| New-AzureVM -ServiceName TestService -ReservedIPName MyReservedIP -Location "Central US"

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

61 − 52 =