Azure uzerinde IP adresi rezervasyonu

Azure uzerinde hizmet verebilmek icin kaynaklarinizin bir IP adresine ihtiyaci bulunur. VNet uzerinde tanimlayacaginiz bu IP adresleri dinamik yada statik olarak yapilandirilabilir.

Varsayilanda bir VNet icerisindeki sanal makine otomatik olarak havuzdan bi IP alir. Dagitilacak bu IP havuzunu daha onceden sizin belirlemeniz gerekiyor. Ancak bazi senaryolarda belirli sunucular icin statik IP yapilandirmasini gerceklestirmeniz gerekmektedir. Ornegin Azure uzerindeki sanal makinenizi bir Domain Controller sunucusu olarak yapilandirmayi dusunuyorsaniz bu sunucunun en azindan bir adet statik IP’ye ihtiyaci vardir.

Asagidaki PowerShell komutu sayesinde bir VM olusturma asamasi sirasinda rahatlikla statik bir IP belirleyebilirsiniz.

3990-2

New-AzureService -ServiceName ServiceAnil -Location "Central US"
$MyImage = Get-AzureVMImage|?{$_.ImageName -like "*Windows-2012R2-x64*"}
New-AzureVMConfig -Name AnilVM -InstanceSize Large -ImageName $MyImage.ImageName `
| Add-AzureProvisioningConfig -Windows -AdminUsername anilerduran -Password Password1 `
| Set-AzureSubnet –SubnetNames Subnet-1 `
| Set-AzureStaticVNetIP -IPAddress 10.0.0.101 `
| New-AzureVM -ServiceName "ServiceAnil" –VNetName VNetAnil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

72 − = 70