Batch File ile chkdsk – AT komutu

Komut isteminde AT komutu ile zamanlanmış görevler oluşturabiliriz.Örneğin:

AT bilgisayarismi 02:00 /Interactive /every:pazartesi CHKDSK C:

komutunu yazdığımızda yada batch dosyası olarak kaydedip çalıştırdığımızda chkdsk aracı her pazartesi saat 02:00’da çalışacak vaziyette zamanlanmış olur.
Aynı zamanda bu disk kontrol işlemi sırasında log tutulmasını sağlayabiliriz.Bunun için ayrı bir .bat dosyası hazırlamamız gerekiyor.AT komutunu aşağıdaki gibi kullanalım:

AT bilgisayarismi 02:00 /Interactive /every:Friday loglama.BAT

Bu zamanlanmış görev loglama.bat dosyasını çağıracaktır.Bunun için birde loglama.bat isminde dosya oluşturacağız.Chkdsk işlemini loglara dökmek oldukça basit.> işareti komuttan sonra konulduğunda o komutun bilgilerini export etmeye yarar.Bunun için aşağıdaki komutu kullanacağız:

CHKDSK > DURUM.LOG
Bu durumda ilk batch dosyamız ikincisini belirlenen zaman aralıklarında çağıracak.Ardından ikinci dosyada işlemini yapıp,kontrolden sonra log dosyasını oluşturucak.
Burada dikkat etmemiz gereken başka bir konu daha var.Biz bir görev oluşturduk.Yani her pazartesi saat 2’de bu komut çalışacak ve loglama işlemini yapıcak.Bu log dosyalarının isimlerini benzersiz yapmamız gerekli ki,hangi hafta hangi loglama yapılmış kolayca ayırt edebilelim.Bunun için değişkenleri kullanacağız.

for /F “tokens=2,3,4 delims=/ ” %%i in (‘date /t’) do set datefile=%%i%%j%%k.log
Chkdsk > %datefile%

Buradaki komutla birlikte .log dosyasının ismini sistem tarihine göre ayarlamasını sağladık.Chkdsk komutuda log dosyasını bu değişkene göre oluşturacak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

48 − 38 =