BDP, DP üzerinden paketleri hangi yöntemle çekmektedir?

Question:

Branch Distribution Pointler varolan Distribution Pointler üzerinden software paketlerini hangi yöntemle çekmektedir?

Answer:

Branch distribution point aslında yapınızda bulunan sms clientlara benzemektedir.Tek farkları uzak lokasyonları konuşlandırılıp bu lokasyonlara bir SCCM site’ı implemente gereksinimi duymadan paketleri merkezi olarak barındırmalarıdır.Her BDP paket içeriklerini diğer DPlerden almak durumundadırlar.Bu alım işlemi ise bir client’ın DP üzerinden download işleminin benzeridir.Yani birazdaha derinlemesine açıklayacak olursak;

1- Management Point üzerindeki content location servisi uygun DP bilgisini edinip clienta(BDP) sunar.

2- Client(BDP) bu isteği aldıktan sonra subnet-ad-site şeklinde bir sıralama gerçekleştirerek download işlemine başlar.

Content Location ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için;

http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb632366.aspx