Bilgisayar Hesaplarını otomatik , istenilen OU'ya taşımak

Google gruplarında bir arkadaşın sorusu üzerine araştırıp bulduğum bir script gerçekten beni çok şaşırttı.
Şöyle bir senaryo düşünelim.3 Tane OU’muz var.

Muhasebe-Finans-Yönetim
Bir de computers container’ımız var built-in gelen.Şimdi Muhasebe grubuna bilgisayar üzerinden bir policy çakmak istiyoruz.Ama bilgisayar isimleri oldukça karmaşık ve hepsi default gelen computers grubunun altında.Bu durumda bir scriptle işimizi çok kolaylaştırabiliriz.


‘ Constants required for name translate
Const ADS_NAME_INITTYPE_GC = 3
Const ADS_NAME_TYPE_NT4 = 3
Const ADS_NAME_TYPE_1779 = 1

‘ ADsPath of the container object (OU) where you want to move the
‘ current PC
strContainer = “LDAP://ou=YeniOU,dc=domain,dc=com”

‘Get the NETBIOS name of the domain
Set objSystemInfo = CreateObject(“ADSystemInfo”)
strDomain = objSystemInfo.DomainShortName

‘ Get the name of the computer
set objNetwork = createobject(“Wscript.Network”)
strComputer = objNetwork.ComputerName

‘ Call function to return the distinguished name (DN) of the computer
strComputerDN = getComputerDN(strComputer,strDomain)

‘ Bind to the container object (OU)
set objContainer = getobject(strContainer)
‘ Move computer to OU
objContainer.MoveHere “LDAP://” & strComputerDN, vbNullString

function getComputerDN(byval strComputer,byval strDomain)
‘ Function to get the distinguished name of a computer
‘ from the NETBIOS name of the computer (strcomputer)
‘ and the NETBIOS name of the domain (strDomain) using
‘ name translate

Set objTrans = CreateObject(“NameTranslate”)
‘ Initialize name translate using global catalog
objTrans.Init ADS_NAME_INITTYPE_GC, “”
‘ Input computer name (NT Format)
objTrans.Set ADS_NAME_TYPE_NT4, strDomain & “” & strComputer & “$”
‘ Get Distinguished Name.
getComputerDN = objTrans.Get(ADS_NAME_TYPE_1779)

end function

Bu scriptteki Domain ve Ou isimlerini kendimize göre düzenleyip .vbs uzantısıyla kaydederiz.Ardından Logon script olarak tüm muhasebe grubuna group policy uygularız.
Artık Muhasebe grubu bilgisayarları logon oldukları anda kendi bilgisayar isimlerini YeniOU altına otomatik kopyalayacaktır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6 + 3 =