Configuration Manager 2012 – Editing built-in reports using Report Builder

Configuration Manager 2012 provides bunch of built-in reports using SQL Reporting Services. In order to have these reports within ConfigMgr console you need a configured SQL Reporting Service. Then you need to install Reporting Services Point role for Configuration Manager 2012.

As I said, these reports are built-in reports. SQL queries, parameters and custom expressions are pre defined. You can get these information and edit or create your own reports easily. In this post I want to share one of my experience regarding a built-in report that did not meet with my requirement. I will try to show how I edited this report using Report Builder.

If you want to play with ConfigMgr reports, very first thing you need is Report Builder. To edit a built-in report, just navigate to reports folder, right click a report and choose edit.

image

But for the first time you may get following error message that indicates Report Builder is not installed:

image

With SQL Server 2008, Report Builder 2 is shipped. But if you are using SQL Server 2008 R2 as database server for ConfigMgr12 then you need to change following regedit key to point Report Builder 3 version which is default builder version for SQL Server 2008 R2.

  • Navigate to HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREWow6432NodeMicrosoftConfigMgr10AdminUIReportingReportBuilderApplicationManifestName
  • Change value to ReportBuilder_3_0_0_0.application

After you successfully edit, navigate to reports node and click edit again.

I had a problem with the report “Hardware 10A-Computers in a specified collection that have changed during a specified timeframe” . I wanted to create an email subscription for the hardware changes. But this subscription must be daily and only must show data for yesterday. Thereby sccm admin will get report mail for hardware changes for only one day before.

But if you create a subscription using ConfigMgr console or Reporting Services Web site, SRS asks you for specific start and end dates. But I need to put a dynamic range which only includes previous day.

image

So I decided to use SRS web site to create a subscription as I can leave default for the start and end dates.

image

It worked great. There was no need to specify dates. But second problem was default values. As you see in above capture, by default report will be generated for whole month. Therefore I need to modify default range for this report.

I started Report Builder and checked for the parameters.

image

And find out that these reports have GlobalStartDate and GlobalEndDate parameters. Opened GlobalStartDate properties and checked for the default formula.

image

image

Here it is! This is why this report brings hardware change information for whole month. I just changed –30 to –1 and saved the report.

image

clip_image002

Now check default values again.

clip_image001

As you see range is only for one single day.

This is a simple modification. Using report builder you can create custom reports using custom expressions, parameters and Datasets. All you need to know is where your ConfigMgr asset data is stored.

ConfigMgr12 – Remote Tools Protocols

ConfigMgr 2007 ile birlikte sunulan Remote Control arka tarafta Collab API’sini kullanıyordu. Bu apinin belli kısıtlamaları vardı. Önreğin session switch edememe ve ctrl+alt+del gönderememe gibi.

ConfigMgr 2012 ile bilikte remote control SCCM Security Transport Layer üzerine inşa edildi ve aynı şekilde RDP protokolünü kullanmaya devam etti. Böylece yukarıdaki limitler artık kısıtlayıcı özellik olmaktan çıkarıldı.

ConfigMgr 2012 Secondary Site – Client Limits

Configuration Manager 2012 ile birlikte desteklenen üst limitlerde bazı değişiklikler var. Bunlardan birisi de Secondary siteların iletişim halinde bulunabileceği istemci sayısı.

2012 versiyonu ile birlikte bir secondary site en fazla 5000 istemci ile iletişim halinde olabilir. Bu noktada ” iletişim halinde  olabilir” ‘i biraz açmakta fayda var.

İletişimden kasıt istemci ile Management sunucusu arasındaki MP ve DP trafiğidir.

Managing Configuration Manager 2012 Client Cache

By default Configuration Manager 2012 client stores deployed packages in %windir%ccmcache folder and default disk space for cache folder is 5120 MB.

All deployed packages and also software updates will be keep in these default folder unless you specify custom location with installation options.

Regarding TechNet article please note that:

  • Do not encrypt cache folder. Configuration Manager cannot download content to an encrypted folder.
  • For the required programs, client does not automatically retry to download the content. You must redeploy the package.
  • For the required applications, client automatically retries to download the content when it next downloads its client policy.

One of the main concern about client cache is auto-empty mechanism. There are several scripts around the web that deletes client cache but be aware that client will not be notified so will try to use cached content if installation is not succeed yet.

If you configure the package properties with the option to persist content in the client cache, client does not automatically delete package content from cache.

Likewise you can specify following properties to configure caching options on clients:

  • DISABLECACHEOPT – If set TRUE, disables the ability of end users to change the client cache folder settings using Configuration Manager in Control Panel.
  • SMSCACHEDIR – Specifies the location of the client cache folder.
  • SMSCACHESIZE – Specifies the size of client cache folder in megabyte.

Please note that if you use SMSCACHESIZE option and the package would cause the folder to exceed the maximum size, package download fails.

ConfigMgr ve Admin$ Paylaşımı

ConfigMgr12 client ajanını istemcilere push metodu ile kurabilmek için en önemli gereksinimler arasında admin$ bulunmaktadır.

Eğer istemci kurulum loglarını incelerseniz ilk kontrol edilen noktalardan birinin istemciye belirlenen push hesabı ile admin$ üzerinden ulaşılıp ulaşılamadığıdır. Bu noktada unutulmaması gereken nokta ConfigMgr bu paylaşıma yalnız ve yalnız kurulum anında ihtiyaç duyar. Kurulum tamamlandıktan sonra admin$ kullanılmayacak local servis hesabı üzerinden yönetim sağlanacaktır.

Peki bu noktada kurulumdan sonra admin$ disable edilebilir mi?

Teorik olarak evet. Ancak istemci üzerinde herhangi bir problem yaşar ve MS tarafında biir case açarsanız, yüksek olasılık ile MS sizden admin$’i devreye almanızı ve problemi tekrardan simule etmenizi isteyecektir. Bu sebeple özel bir kısıtlama yok ise ConfigMgr için admin$’i açık tutmakta fayda var.

 

ConfigMgr12 – DP vs Secondary Site

Configuration Manager 2007 zamanlarında da oldukça tartışılan bir konu olmuştur DP ya da Secondary Site seçimi.

Bildiğiniz gibi uzak ofislerdeki istemcilerin application paketlerini, işletim sistemi imajlarını ve software updatelerini kendi lokasyonlarındaki bir sunucudan download edebilmeleri için o lokasyona DP yada secondary site kurulumu yapılması gerekiyordu.

Distribution Point kurulumu diğerine göre oldukça kolay ve hızlı bir çözüm. Konsol üzerinden sunucu DP rolüne yükseltmek mümkün. Aynı zamanda istemci işletim sistemleri de DP olarak kullanılabilir.

Secondary site ise aynı işlemi görmekle birlikte aynı zamanda aradaki WAN hattını da yönetebilme yeteneğine sahiptir.

2012 ile birlikte DP ler üzerinde yapılan en önemli değişiklik de bu anlamda. Artık DP ler üzerinde de bant genişliğini kontrol edebilme, schedule verebilme ve rate değerleri atayabilme şansına sahipsiniz.

O takdirde mümkün olduğunda Secondary Site kullanımını azaltabilirsiniz. Unutmayın, her secondary site ayrı bir SQL ve ConfigMgr sunucusu. Yönetim anlamında da size ek yük getirecektir.

ConfigMgr12 – SQL Server Named Instance

SQL Server üzerinde varsayılan olarak eğer named instance kurulumu gerçekleştirdiyseniz dinamik portlar kullanılacaktır. Ancak default instance (MSSQLSERVER) varsayılanda 1433 portunu kullanır.

Bu noktada karşılaşabileceğiniz sıkıntı, ConfigMgr 12 kurulumu sırasında sizden uzak SQL bilgilerini ister. Eğer ConfigMgr için named instance kuruldu ise bu iletişim başarısız olacaktır. Çünkü ConfigMgr dinamik port kullanamaz.

Bu takdirde yapılması gereken SQL Configuration Manager ile ilgili instance için static bir port tanımlaması yapmanız gerekmektedir.

ConfigMgr12 Trusted Forests

ConfigMgr12 tek site ile birbirine trust ilişkisi ile güvenen birden fazla forestı manage edebilirsiniz.

Aynı zamanda ConfigMgr'nin kurulduğu forest dışındaki forestlarda da schema extend işlemini gerçekleştirebilir ve böylece uzak foresttaki istemcilerin kaynakları kendi lokal kataloglarında bulmasını sağlayabilirsiniz.

Tüm bu senaryolar dokumante edilmiş ve desteklenen senaryolardır.

Workgroup istemcilerin yönetiminde ise durum farklılaşır. Özellikle Remote Tools kullanımında her bağlantı için istemcilerin lokalinde bir kullanıcı oluşturmalısınız. İstemci ajan kurulumlarında ise MP SMSMP ve DNSSUFFIX parametlerini kullanmanız yeterli olacaktır.

ConfigMgr 2012 – Extend Hardware Inventory

Configuration Manager 2012 üzerinde defautl gelen Hardware Inventory'i genişletmek mümkün. Eski versiyonlardaki teknoloji aynı şekilde devam etmekte ve ConfigMgr gerekli donanım envanteri bilgisini istemciler üzerinden WMI kullanarak çekmektedir. WMI tarafında hangi class ların kullanılacağı sms_def.mof içerisinde belirtilmiştir.

Eski versiyonlarda bu dosyayı editleyip ilgili servisleri restart ettiğimizde aslında donanım envanteri sırasında toplanacak bilgileri (classları) değiştirebiliyorduk. 2012 ile birlikte bu yapıda bir kısım değişikler var.

Artık Client Settings kullanılarak istenilen classlar eklenebilir ve çıkarılabilir. Yani konfigurasyon dosyasını editleme zorunluluğu olmadan bu değişiklikleri user interface aracılığı ile gerçekleştirebiliyoruz.
Best casino game online
anil1

Dikkat edilmesi gereken konular ise:

  • Eklenen her yeni class ile birlikte envanter dosyasının boyutu artacaktır.
  • Classlar ancak üst seviyedeki sunuculardan eklenebilir.
765qwerty765