SCOM 2012 DB taşıma işlemi

SCOM 2012 kurulumundan sonra veritabanını farklı bir sunucuya taşımak isterseniz aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 • Operations Manager servislerini durdurun
 • SQL Management Studio ile ilgili DB full yedeğini alın.
 • Yeni sunucu üzerinde Microsoft SQL Management Studio kullanarak DB'yi restore edin.

Bu noktadan sonra regedit üzerinde bazı güncellemeler gerçekleştirmeniz gerekiyor.

 • Management Server üzerinde HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftSystem Center2010CommonDatabase anahtarı için yeni SQL Server sunucu hostname girilir.

Her bir Management Server sunucu üzerinde aşağıdaki configurasyon dosyası editlenerek “cmdb” tagı içerisindeki servername değişkeni için SQL Server ismi girilir.

%ProgramFiles%System Center 2012Operations ManagerServerConfigService.config

DB yeni sunucu ismi ile update edilir:

 • SQL Server Management Studio açılır
 • Databases, OperationsManager, Tables, dbo.MT_Microsoft$SystemCenter$ManagementGroup sağ tıklanarak Edit Top 200 Rows tıklanır.

Yeni SQL Sunucu üzerinde Management Sunucu içerisinde DB için Securit/Logins sekmesinde Data Writer hesabı eklenmelidir.

Aşağıdaki SQL komutları yeni DB üzerinde çalıştırılır:

sp_configure ‘show advanced options’,1

reconfigure

sp_configure ‘clr enabled’,1

reconfigure

Aşağıdaki SQL komutları yeni DB üzerinde çalıştırılır:

SELECT is_broker_enabled FROM sys.databases WHERE name='OperationsManager'

System Center 2012 SP1 Upgrade Sıralaması

Eğer ortamınızda Microsoft System Center 2012 bileşenlerinden iki ya da daha fazlasını barındırıyorsanız System Center 2012 Service Pack 1 Upgrade işleminde izleyeceğiniz sıralamanın önemi, upgrade sonrası bileşenlerin beklendiği gibi çalışması adına oldukça önemli.

Bu sebeple aşağıdaki sıranın izlenmesi MS tarafından test edilmiştir:

1.   Orchestrator

2.   Service Manager

3.   Data Protection Manager (DPM)

4.   Operations Manager

5.   Configuration Manager

6.   Virtual Machine Manager

7.   App Controller

SUSE Linux Enteprise Server – SCOM Agent Installation

SLES 11 üzerinde SCOM agentlarını remote kurmak isterseniz aşağıdaki noktalara dikkat etmenizde fayda var:

 • SCOM 2012 üzerinde en son cumulative update'in yüklü olduğundan emin olun
 • En güncel cross platform management packlerin import edildiğinden emin olun
 • SLES üzerinde aksiyon alabilmek içn Runas Account ve Profilleri konfigure edin

Biraz daha detaylandırırsak

 • SCOM üzerinde en güncel Linux Management Packler yüklenir
 • Yönetilen her Linux sunucu için forward ve reverse lookup zone konfigurasyonlarının tamamlandığından emin olun
 • SCOM üzerinde 3 accountı Basic Authentication ve more secure seçenekleri ile ekleyin
  • Unix/Linux Privileged Monitoring Account
  • Unix/Linux Unprivileged Monitoring Account
  • Unix/Linux Privileged Maintenance Account
 • SCOM üzerinde 3 varolan run-as profili editleyin
  • Unix/Linux Action Account – Assign the unprivileged monitoring account
  • Unix/Linux Privileged Account – Assign the privileged monitoring account
  • Unix/Linux Maintenance Account – Assign the privileged maintenance account
 • Administration/Discpvery Wizard kullanılarak Linux sunucular search edilir
  • IP adresleri, hostnameler vb search edilirken root/privileged credentials bilgisi girilir.

SCOM 2012 SNMP ile Windows OS keşfedilmesi

Bilindiği gibi SCOM 2012 ile birlikte network device management anlamında çok önemli yenilikler var. SNMP v1 ve v2 dışında artık v3 destekleyen sistemler de SCOM tarafından keşfedilmekte ve manage edilebilmektedir.

Bu noktada aynı zamanda SNMP çalıştıran işletim sistemleri de discover edilebilir. Yalnız çok önemli bir ayrıntı atlanmaması gerekiyor. SCOM 2012'de SNMP kullanan Windows işletim sistemleri aşağıdaki kriterler sağlanırsa discovery dışında bırakılacaktır:

 • The device type is “Host” and the vendor is “Microsoft”
 • The sysDescription field contains “Microsoft”
 • The sysOid starts with .1.3.6.1.4.1.311.1.1.3.1
 • The sysOid contains 1.3.6.1.4.1.199.1.1.3.11

SCOM 2012 Side-By-Side vs. In-Place Upgrade

Var olan SCOM 2007 sunucunuzu 2012 versiyona yükseltmek istiyorsanız iki yönteminiz var. Bunlardan ilki eğer desteklenen işletim sistemlerine sahip iseniz aynı sunucu üzerinde In-Place bir upgrade gerçekleştirerek tüm SCOM bileşenlerini güncelleyebilirsiniz. Diğer yöntem ise tamamen green field bir SCOM 2012 kurarsınız ve ardından gerekli migration adımlarını izlersiniz. Bu noktada karar verirken aşağıdaki önerilerimi dikkate almanızda fayda var:

 • Eski sistemi migrate etmektense yepyeni bir SCOM 2012 mimarisi kurmak kimi zaman daha az kompleks olabilir.
 • İstemciler aynı anda hem SCOM 2007’ye hem de SCOM 2012’ye aynı anda raporlayabildikleri için Side-By-Side upgrade işlemi sırasında gerekli testler zamana yayılarak gerçekleştirilir.
 • Side-By-Side upgrade sayesinde yeni sistem üzerinde gerekli testleri ve teknolojileri belli bir süre kullanabilirsiniz.
 • Side-By-Side upgrade ile eski sistemde var olan tüm “çöp” bilgiyi bırakabilirsiniz. Örneğin daha önce de in-place upgradeler gerçekleştirmiş Cumulative Update paketlerini yüklemiş iseniz büyük ihtimalle sunucu üzerinde birçok modifikasyon bulunacaktır. Yeni bir SCOM 2012 mimarisi ile tüm bu çöp bilgiyi geride bırakabilirsiniz.

Bu arada in-place upgrade sırasında yaşadığım bir başka problem DataWarehouse’un istenen verilerle dolmaması ve network dashboard’un çalışmaması.

Kısacası mümkün olan her koşulda side-by-side upgrade başınızı daha az arttıracaktır.

SCOM Health Service Queue Size

SCOM üzerinde health service default queue boyutunu görüntülemek ve editlemek için aşağıdaki regedit anahtarını kullanabilirsiniz

HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetservicesHealthServiceParametersManagement GroupsMaximumQueueSizeKb

Default değer 15360 Byte.

SCOM'da kim sağlık durumunu hesaplar, kim alert üretir?

Ufak bir senaryo üzerinden anlatmaya çalışalım,

Bir performance counter izliyorsunuz ve daha önceden belirlediğini kritere ulaşıyor. Beklenen SCOM tarafında bir alert oluşması.

Öncelikle sağlık durumu tekrardan hesaplanır. Bu hesaplama tamamen agent tarafında gerçekleşir. Agent üzerinde çalışan aktif workflow datasource içerisindeki tüm modulleri içerir (event/performance vb) ve ilgili kritere ulaşıldığında aksiyon alır.

Ardından bir problem var ise alert oluşturulması gerekiyor. Bu aksiyon da agent tarafında gerçekleşir. Management Server bu noktada State/Alert based veriyi almak ve Operations Manager veritabanına yazmak için gereklidir.

Son olarak konsolda kırmızı ikonun görülmesi. Bu noktada ise Console’un tek görevi db üzerinde yazılı veriyi okumaktır.

AVIcode 5.7’in .NET Application Performance Monitoring’e çevrilmesi

System Center 2012 sürümü ile birlikte Operations Manager üzerindeki AviCode 5.7’nin destek süresi doluyor. Bu sebeple kısa zamanda .NET Application Performance Monitoring’e geçiş sağlanması gerekiyor. Bu geçiş işlemi oldukça basit. Yapılması gerekenler:

 • AviCode ajanı uninstall edilir.
 • Operations Manager ajanı repair edilir. Repair ile birlikte Application Performance Monitoring aktif edilir.
 • AviCode için gerçekleştirilen IIS konfigurasyonları .NET Application Performance Monitoring için de gerçekleştirili.

RMS Encryption anahtarının yedeklenmesi

Operations Manager 2007 yedekleme stratejisinin en önemli noktalarından birisi Root Management Server anahtarının başarılı bir şekilde yedeklenmesidir. Özellikle Run As hesaplarında yapılan değişikliklerden sonra bu yedekleme işleminin tekrarlanması önerilir. Bildiğimiz gibi Management Group içerisindeki Run As hesapları bu anahtar içerisinde saklanmaktadır. GUI tabanlı yedekleme dışında komut satırı kullanılarak da hızlıca yedekleme işlemi gerçekleştirilebilir.

C:Program FilesSystem Center Operations Manager 2007 > securestoragebackup backup D:RMSBackup1-01-2011Backup.bin

Bu komut satırı sonrasında koruma parolası girilerek işlem tamamlanır.

Unseal durumdaki Management Packlerin PowerShell ile export edilmesi

SCOM üzerindeki unseal management packlerinizi, üzerlerinde customization gerçekleştirmek için export etmek isteyebilirsiniz. Bu durumda Operations Manager Shell yani PowerShell cmdletlerini kullanarak tüm export işlemini tek bir script ile gerçekleştirme imkanınız bulunuyor.

Aşağıdakine benzer bir script işimizi görecektir.

$all = Get-ManagementPack | where-object {$._Sealed –eq $false}

foreach ($mp in $all)

{

Export-ManagementPack –managementpack $mp –path “c:MyMps”

}