ClusDiag – Exchange Server 2003 cluster diagnostics

Exchange Server için cluster ,gerçekten emek isteyen bir kurulumdur.Fakat kurulumu yaptıktan sonrada kurulumun ne kadar sağlıklı çalıştığını kontrol etmemiz gerekli.
ClusDiag işte bu amaçla hazırlanmış bir araç.Grafiksel arabirimi ile online cluster ları ve log dosyalarını yönetebiliriz.Toplanan tüm loglar bizim için harmanlanıp clusdiag tarafından sunulur.Aşağıdaki adresten aracı edinebiliriz.
http://download.microsoft.com/download/c/6/9/c694db38-a977-4231-afd8-86f6b931ee4f/clusdiag.msi
ClusDiag’ı yükleyebileceğimiz platformlar:
* Windows 2000 Professional
* Windows 2000 Server
* Windows 2000 Advanced Server
* Windows 2000 Datacenter Server
* Windows XP Professional
* Windows Server 2003, Web Edition
* Windows Server 2003, Standard Edition
* Windows Server 2003, Enterprise Edition
* Windows Server 2003, Datacenter Edition

Cluster’ları izleyebileceğimiz platformlar:

* Windows 2000 Advanced Server
* Windows 2000 Datacenter Server
* Windows Server 2003, Enterprise Edition
* Windows Server 2003, Datacenter Edition

Aşağıda iki ekran görüntüsünü görebiliriz.

ONLINE OFFLINE MODE EKRANI
cluster1.gif

LOG DOSYALARININ YÜKLENMESİ
cluster2.gif

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

46 − = 43