Cluster remove

Bazen node lar üzerine cluster kurulumu yaptığınızda bir hatayla karşılaşıp yeniden kurmak isteyebilirsiniz.Özellikle Server 2003 altında eski cluster bilgisinin hala bulunması karşınıza sorun çıkartabilir.O yüzden cluster node’ları üzerindeki cluster bilgisini tamamen kaldırmak için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

cluster node  nodeismi /forcecleanup

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

48 − 40 =