DAG – CAS Array Trick

Exchange 2010 üzerinde CAS Array oluşturmayı düşünüyorsanız şu bilgiyi mutlaka göz önünde bulundurmanız gerekli.Aynı sunucu üzerinde NLB ve Failover Clustering kullanamıyorsunuz.Yani Bir sunucu üzerinde mailbox rolünü kurup bunu DAG üyesi yaptıysanız , aynı sunucuya CAS’da kurabilirsiniz ama bu CAS’ı NLB kullanarak CAS Array’ine alamazsınız.
Microsoft burada external bir load balancer kullanmanızı öneriyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

26 − = 18