Data Protection Manager kurulum sonrası konfigurasyonlar

 

Bir önceki makalemizde Data Protection Manager 2007’yi incelemiş,genel çalışma mantığını göstererek kurulumu gerçekleştirmiştik.DPM kurulumundan sonra koruma işlemine geçmeden önce birkaç konfigurasyon ayarı gerçekleştirmeniz gerekmektedir.Bu makalede bu konfigurasyonlara değinecek ve DPM Administrator Konsolunu inceleyeleceğiz.

Gerekli konfigurasyonlara geçmeden önce bu konfigurasyonları gerçekleştirirken kullanacağınız arayüz olan DPM 2007 Administration konsoluna bakalım.

Konsola erişmek için Start / All Programs /Microsoft System Center Data Protection Manager 2007/ dizini altında Microsoft System Center Data Protection Manager 2007’a tıklayabilirsiniz.Konsol üzerinde aşağıda da gördüğünüz gibi 5 temel bölüm bulunmaktadır.Bunlar Monitoring, Protection, Recovery, Reporting ve Management bölümleridir.

 

Resim 1

Şimdi bu 5 bölüm ile neler yapabileceğimizi inceleyelim.

Monitoring

Monitoring bölümünü genel olarak koruma,geri döndürme gibi işlemlerin durumunu görüntülemek için kullanabilirsiniz. Monitoring bölümü altında:

 • Alerts“”Bilgi , hata ve uyarı mesajları bulunmaktadır.Bu alarmları belirli kriterlere göre gruplandırabilirsiniz.Aynı zamanda gerekli konfigurasyonu gerçekleştirerek belirli alarmları mail olarak alabilirsiniz.
 • Jobs“”Varolan görevlerin durumları gösterilir.Aynı şekilde bu görevleride belirli kriterlere göre gruplandırabilirsiniz.

Protection

Protection tabını kullanarak;

 • Protection Groupların üyelerini oluşturabilir ve yönetebilirsiniz.
 • Disk alanları ve schedule gibi diğer özellikleri yönetebilirsiniz.
 • Manuel olarak senkronizasyonu tetikleyebilirsiniz.
 • Recovery points(Geri dönüşüm noktaları) i yönetebilirsiniz.
 • Auto Discovery çıktılarını görüntüleyebilirsiniz.

Recovery

Recovery bölümü ile geri dönüşüm noktalarından bilgileri geri döndürebilirsiniz. Recovery bölümü altında:

 • Browse“”Korunan bilgisayarların geri dönüşüm noktalarını görüntüleyebilirsiniz.
 • Search“”Data tipi,dizini ve geri dünüşüm noktası tarihini temel alarak kullanılabilir geri dönüşüm noktalarını araştırabilirsiniz.

Reporting

Reporting tabını kullanarak:

 • Rapor oluşturabilir ve görüntüleyebilirsiniz.
 • Otomatik rapor oluşturmak için programlama yapabilirsiniz.
 • Reporting Services ayarlarını yönetebilirsiniz.

Management

Management bölümünü protection agents, storage pool diskleri, ve tape libraries bölümünü yönetmek için kullanabilirsiniz. Management bölümü altında:

 • Agents“”Protection agent ların listelendiği bölümdür.Bu bölümden install,uninstall,update işlemleri gerçekleştirilir.
 • Disks“”Storage Pool içerisindeki disklerin listelendiği bölümdür.Disk ekleme ve çıkarma işlemleri gerçekleştirilir.
 • Libraries“”DPM Server üzerindeki Tape deviceların gösterildiği bölümdür.

Şimdi DPM kurulumundan sonra gerçekleştirebileceğimiz konfigurasyonlara göz atalalım.Koruma işlemine başlamadan önce mutlaka gerçekleştirilmesi gereken işlemler;

 • Storage Pool altına disk eklenmesi
 • Tape yedekleme yapılacaksa tape deviceların konfigure edilmesi
 • Korunacak bilgisayarlara agentların yüklenmesi
 • Bir yada daha fazla protection grup oluşturulması

Şimdi sırasıyla bu konfigurasyon işlemlerini inceleyelim.

Storage Pool altına disk eklenmesi:

Data Protection Manager 2007, replikasyon bilgilerinin ve geri dönüşüm noktalarının tutulması için storage pool denilen alanı kullanmaktadır.Koruma işlemine başlamadan önce buraya en az bir adet disk eklenmesi gerekmektedir.Dikkat edilmesi gereken nokta DPM’in kurulduğu disk, storage pool’a eklenemez.Storage Pool altına disk eklemek için

<!–[if !supportLists]–> <!–[endif]–> Konsol içerisinde Management/Disks bölümüne tıklayın           .

<!–[if !supportLists]–> <!–[endif]–>Action bölümünden ADD’a tıklayın.

 

Resim 2

<!–[if !supportLists]–> <!–[endif]–>Açılan pencerede sol tarafta kullanılabilir diskleri görebilirsiniz.İstenilen diski seçerek ADD ile sağ tarafa geçirerek storage pool’a ekleyiniz.

Tape deviceların konfigure edilmesi:

Eğer disk-based yerine tape-based koruma gerçekleştirilecekse bununla ilgili tape deviceların DPM’e gösterilmesi gereklidir.Yeni bir Tape device ekledikten sonra Rescan işlemi ile DPM bunları algılayabilir.Libraries bölümü altında Rescan sonucu ,bulunan devicelar listelenecektir.Rescan işlemi için Management/Libraries altında Actions’dan Rescan’a tıklayabilirsiniz.

 

Resim 3

Korunacak bilgisayarlara agentların yüklenmesi:

Protection Agent lar sayesinde korunacak bilgisayarlar üzerindeki data değişiklikleri izlenir ve Data Protection Manager 2007’ye periyodik olarak gönderilir.Bu sebeple korumak istediğiniz tüm bilgisayarlar üzerine bu agentları yüklemeniz gerekmektedir.Herhangi bir bilgisayara bir agent yüklendiğinde Management altında artık bu bilgisayarı görebilirsiniz.Bu bilgisayarı bir protection grubuna ekledikten sonrada koruma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.Agent yüklemesine başlamadan önce client ve DPM sunucusu arasındaki bağlantının sağlıklı olduğunu kontrol etmelisiniz.Eğer DPM sunucusu üzerinde bir firewall mevcutsa DPM’i ayrıcalıklı tutmanız gerekmektedir.Firewall üzerinden 135. portu açmalı ve DPM ile Protection Agent servislerini aktif hale getirmelisiniz.Bu işlemlerden sonra Agent kurulumu için;

 • <!–[if !supportLists]–> <!–[endif]–>Management altında Agents tabına gelin.
 • <!–[if !supportLists]–> <!–[endif]–>Actions bölümünden install’a tıklayın.
 • <!–[if !supportLists]–> <!–[endif]–>Şimdi DPM “˜in dahil olduğu domaindeki bilgisayarı seçebilmeniz için bir sihirbaz karşınıza çıkacaktır.

 

Resim 4

<!–[if !supportLists]–> <!–[endif]–>Bu bölümde, korunmasını istediğiniz bilgisayarları seçebilirsiniz.Yukarıda Domain Controller olan bilgisayarı seçtik.Next ile devam edebilirsiniz.

 

Resim 5

<!–[if !supportLists]–> <!–[endif]–>Yetkili hesap için kullanıcı adı ve parola bilgilerini girdikten sonra next ile devam edebilirsiniz.

 

Resim 6

<!–[if !supportLists]–> <!–[endif]–>Agentların aktif olabilmesi için yüklendiği bilgisayarın yeniden başlatılması gerekmektedir.Bu ekranda bu işlemi hemen şimdimi yoksa ileriki bir tarihtemi yapmak istediğinizi sormaktadır.Eğer agentları ,önemi yüksek sunuculara yüklüyorsanız,yoğunluğun az olduğu bir zamanda yeniden başlatmanız daha mantıklı olacaktır.İlgili seçeneği seçerek Next’e tıklayın.Özet ekranından sonra kurulum gerçekleşecektir.

 

Resim 7

Görüldüğü gibi agent yükleme işlemi devam ediyor.Kurulum tamamlandıktan sonra artık Management ekranında bilgisayarın ismini görebilirsiniz.

 

Resim 8

Bununla birlikte agentların kurulumunu manuel olarakda gerçekleştirebilirsiniz.Bunun için;

 • <!–[if !supportLists]–> <!–[endif]–>Korunması istediğiniz bilgisayar üzerinden komut kullanımında kolaylık olması amacıyla DPM üzerine bir map     drive oluşturunuz.Bunun için net use Z: DPMServerc$ benzeri bir komut kullanabilirsiniz.
 • <!–[if !supportLists]–> <!–[endif]–>Ardından komut istemine geçerek z:Program FilesMicrosoft DPMDPMAgentsRA2.0.5820.0i386 dizinine ineriz.Burada DPMAgentInstaller.exe DomainismiDPMServer komutunu koşturunuz.
 • <!–[if !supportLists]–> Ardından bilgisayarı yeniden başlatın.
 • <!–[if !supportLists]–> DPM sunucusu üzerinde Management Shell’i açarak Attach-ProductionServer.ps1 <DPM server name> <production server ismi> <kullanıcı ismi> <sifre> <domain> komutunu koşturunuz.

 

Bu işlemlerden sonra DPM konsolunda protected bilgisayarları eklenmiş olarak görebilirsiniz.

Protection grup oluşturulması:

Protection Grup, aynı koruma konfigurasyonunu paylaşan dataların tümüne verilen isimdir.Bir protection grubu içerisindeki datalar o grubun üyeleri olarak düşünülebilinir.DPM 2007’nin kullandığı bu datalar ve geri dönüştürülebilen bölümleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

 

Resim 9

Protection Group oluşturmak için konsol içerisinde Protection altında Actions/Create Protection Group ile sihirbazı başlatın.Hoşgeldiniz ekranından sonra grup üyelerini seçeceğimiz ekran gelir.

 

Resim 10

Available Members altında korumak istediğimiz sunucu için istediniz dataları seçebilirsiniz.Eklenen datalar “œSelected Members” altında gözükecektir.Eğer bu ekranda Exchange ile ilgili bir data seçtiyseniz Specify Exchange Protection Options sayfası açılacaktır.Burada Run Eseutil to check data integrity kutucuğunu işaretleyerek Exchange Databaselerini doğrulayabilirsiniz.Bunun için DPM Server ve korunan sunucu üzerinde eseutil aracının yüklü olması gereklidir.Eğer Exchange üzerinde Cluster Continuous Replication (CCR) konfigurasyonu bulunuyorsa ilgili node’u seçebilirsiniz.

Korunmak istenen datalar seçildikten sonra koruma methodunun seçilmesi gereklidir.Bu alanda tape-based yada disk-based seçimi yapılacaktır

 

Resim 11

Aşağıdaki adımlar izlenir.

<!–[if !supportLists]–>1- <!–[endif]–>Select Data Protection Method sayfasında yeni bir isim girebilir yada varolan ismi kabul edebilirsiniz.

<!–[if !supportLists]–>2- <!–[endif]–>Protection Policy bölümünde I want short-term protection using yada I want long-term protection using tape seçeklerinden birini seçebilirsiniz.Short-term korumada tape ve disk kullanabilirken long term korumada yalnızca tape kullanımı mümkün olmaktadır.

<!–[if !supportLists]–>3- <!–[endif]–>Next ile devam ederiz.

Short-term yada long-term koruma seçiminize göre sıradaki pencere değişecektir.Şimdi Long-term yada short-term kavramları arasındaki farkı konfigurasyon işlemi ile birlikte inceleyelim.

I want short-term protection using seçili iken;

Dpm short-term seçiminize uygun olarak bir recovery planı çıkarır.Bu plan dahilinde bizden retention range değerini seçmemizi istemektedir.Retention range değeri temel olarak datanın geri dönüşüm amacıyla ne kadar süre kullanılabilir olduğunu belirten bir değerdir.Short-term metodunu seçtiğimiz için bu değer aralığı 1-64 gün arasında olmak zorundadır.

Resim 12

Değeri belirtmek için;

<!–[if !supportLists]–> 1- <!–[endif]–>Specify Short-Term Goals sayfasında Retention range kutucuğuna geri dönüşüm için datanın kullanılabilir olacağı süreyi giriniz.

<!–[if !supportLists]–> 2- <!–[endif]–>Synchronization frequency bölümünde senkronizasyon sıklığını belirtiniz.Every’i seçerek belirli bir interval değeri girebilirsiniz.Default olarak bu değer 15 dakikadır ve 24 saate kadar arttırılabilir. Just before a recovery point’i seçtiğiniz takdirde ise tüm recovery group üyeleri için varolan geri dönüşüm noktaları belirlediğiniz zamanlamaya göre yaratılacaktır.Buda doğal olarak senkronizasyon durumlarında fazladan network trafiği yaratabilir.

<!–[if !supportLists]–> 3- <!–[endif]–>Ardından recovery Points(geri dönüşüm noktaları) seçimine geçebilirsiniz.Burada 3 farklı konfigurasyon gerçekleştirebilirsiniz.

 • <!–[if !supportLists]–><!–[endif]–>Recovery Points For files altında Modify’e tıklayarak korunacak data için recovery point zamanlamasını gerçekleştirebilirsiniz.Bu şekilde konfigurasyon ile recovery points yalnızca belirtilen zamanlamaya göre oluşturulacaktır.
 • <!–[if !supportLists]–> <!–[endif]–>Application recovery points bölümünü her senkronizasyon işleminden sonra geri dönüşüm noktası oluşturmak için kullanabilirsiniz.
 • <!–[if !supportLists]–> <!–[endif]–>Express full backup ile full backup zamanlamasını gerçekleştirebilrisiniz.

<!–[if !supportLists]–> 4- <!–[endif]–>Next ile devam ederiz.

I want long-term protection using tape seçili iken ise;

<!–[if !supportLists]–> 1- <!–[endif]–>Burada da aynı şekilde retention değeri belirtmeniz gerekmektedir.Yalnız Long-term seçimi yaptığınız için üst değer 99 yıldır.

<!–[if !supportLists]–> 2- <!–[endif]–>Frequency of backup kutucuğuna yedekleme sıklığı ile ilgili değeri girebilirsiniz.Bu değer bir önceki basamakta girdiğiniz retention değeri ile doğru orantılıdır.

 • <!–[if !supportLists]–> <!–[endif]–>Eğer retention değeri 1-99 yıl arasında ise yedekleme sıklığını günlük-haftalık-aylık-çeyrek yıllık-yarım yıllık-yıllık olarak seçebilirsiniz.
 • <!–[if !supportLists]–><!–[endif]–>Eğer retention değeri 1-11 ay arasında ise yedekleme sıklığını günlük-haftalık-aylık olarak seçebilirsiniz.
 • <!–[if !supportLists]–>Eğer retention değeri 1-4 hafta arasında ise yedekleme sıklığını günlük-haftalık olarak seçebilirsiniz.

<!–[if !supportLists]–> 3- <!–[endif]–>Protection Objectives bölümünde Customize butonuna tıklayarak tape etiketini değiştirebilirsiniz.

Review disk allocation ekranı:

Resim 13

Eğer disk tabanlı koruma metodunu seçtiyseniz koruyacağınız datalar için storage pool üzerinde yer tahsis etmelisiniz. Review disk allocation ekranında DPM seçilen datanın büyüklüğüne göre tahsis edilmesi gereken yeri bize önermektedir.Modify ile önerilenin dışında seçimler gerçekleştirebilirsiniz.Gerekli ayarlamalardan sonra Next ile devam edebilirsiniz.

Replica Creation Method Ekranı:

 

Resim 14

Protection Group oluşturulduktan sonra gruplar dahilinde bulunan volumeler için replikasyon oluşturma metodu seçmeniz gereklidir. Choose Replica Creation Method sayfasında bu metodu Automatic olarak seçebilir yada aşağıdaki değerlerde zamanlayarak seçim yapabilirsiniz.

 • <!–[if !supportLists]–> <!–[endif]–>Now seçeneği ile DPM korunan bilgisayarlardan bilgileri hemen kopyalamaya başlar.
 • <!–[if !supportLists]–> <!–[endif]–>Later seçeneği ile kopyalama işlemi mesai saatleri dışında herhangi bir zamana ayarlanabilir.
 • <!–[if !supportLists]–> <!–[endif]–>Manually seçeneği ile tape-usb storage yada başka çıkarılabilrir medyaları DPM servera dataları kopyalamak için kullanabiliriz.Eğer network bantgenişliğimiz yavaş ise bu seçeneği kullanabiliriz.

Resim 15

Özet sayfasına geldiğimizde şimdiye kadar oluşturduğumuz konfigurasyonların bir özetini görebilirsiniz.Aynı zamanda burada Optimize Performance seçeneği ile aradaki trafiği minumuma düşürecek birkaç önlem alabilirsiniz.Örneğin yedeklerin consistent(tutarlılık) kontrolünü iptal ederek bir performans artışı sağlanabilir.Tüm bu konfigurasyonlardan sonra Create Group ile Protection Group oluşturma işlemini bitirebilirsiniz.

 

Resim 16

Aşağıda gördüğünüz gibi protection group oluşturulmuş ve replica creation method olarak now seçtiğimiz için replikasyon işlemi başlamıştır.

 

Resim 17

Bu aşamaya kadar olan tüm konfigurasyonlar DPM ile yedekleme stratejisi oluşturmak için “œgerekli“ dir.Ancak bu konfigurasyonları gerçekleştirdikten sonra koruma işlemine başlayabiliriz.Bir sonraki makalemizde Domain Controller,Exchange Server ve SQLServer’ın DPM ile nasıl korunabileceğini işleyeceğiz.

 

 

 

 

 

 

One thought on “Data Protection Manager kurulum sonrası konfigurasyonlar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

− 3 = 1