Disable Automatic Failover – Database Availability Group

p>Exchange 2010 üzerinde bir DAG oluşturup üye sunucuları bu kümeye yerleştirdikten sonra database copyleri oluşturuyorsunuz.Bu dakikadan sonra active olan copy ulaşılamadığı durumlarda pasif kopya otomatik olarak devreye giriyor.

Bazi yapılarda bu istenmeyebilir.Örneğin iki üye arasında network bağlantısında zaman zaman kopmalar olabilmektedir ve bu gözardı edilebilir bir gecikmedir.Bu takdirde pasif olan database’in kesilme olsa dahi manuel tetikleme olmadan aktif olmaması istenebilir.Bunu görsel olarak yapma şansınız bulunmuyor.Ama tabikide powershell yardımıyle kolaylıkle gerçekleştirebiliriz.Kullanmanız gereken komut

Suspend-MailboxDatabaseCopy -Identity DB3MBX2 ““ActivationOnly