Enable-PSRemoting –Windows 7 Public Network Sorunu

PowerShell denemelerim sırasında yapımda bulunan Vmware Sanal makinalara remote session açmak istedim.Böylece lokal makinemdeki tek bir PowerShell konsolundan V2 nimetlerinden faydalanarak remote oturumlar ile komutları çalıştırabilecektim.

Bunun için ilk gereksinim Enable-PSRemoting komutuydu.

Ancak komutu çalıştırır çalıştırmaz bir hata aldım.Hata içeriğinde bana Windows 7 üzerinde Public bir network olduğunu , bunun PsRemoting için güvensiz olduğunu ve değiştirmem gerektiğini anlatıyordu.

İncelediğimde asıl sıkıntıyı farkettim.Vmware Workstation’ın içerideki sanallar üzerinde  NAT yada Host-Only network üzerinden görüşmesini sağlayan iki adaptörü vardı ve Windows 7 bunları bir kategoriye alamadığı için otomatik değiştirilemez biçimde public networke çekiyordu.

1

Görüldüğü gibi status kısmında “Unidentified Network” uyarısını görüyoruz.Ve ne yazıkki Public harici herhangi bir kategoriye değiştiremiyoruz.

Bu sorunu aşabilmek için MSDN kütüphanesinde bir regedit anahtarından bahsediliyor.

MSDN article

Bu özelliği ignore edebilmek adına aşağıdaki gibi bir yol izlememiz gerekiyor.

  • HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlClass{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} dizinine inilir.
  • Burada 000x şeklinde alt nodelar görebilirsiniz.Bunların içerisinden iki tanesi vmware virtual adaptorlerinizi temsil ediyor.Ben bunu bulabilmek için içerideki Description anahtarında vmware ismini aradım

image

  • Ardından sağ klik yeni bir DWORD değeri oluşturarak ismini *NdisDeviceType şeklinde vererek değer olarak 1 atadım.
  • Son olarak bu iki network adaptorunu Enable-Disable yaparak ayarın etkin olmasını sağlayabilirsiniz.

Network And Sharing Center altındaki görüntü şu şekilde değişti.

2

Ve PSRemote komutum başarı ile çalıştı.

image