Event ID 2042 Replikasyon hatasi

İki dc arasında replikasyonun kesildiğini farkettiğinizde hata kodlarını incelerken aşağıdaki hatayla karşılaşabilirsiniz.

Hatanın tam metni:
It has been too long since this machine last replicated with the
named source machine. The time between replications with this source
has exceeded the tombstone lifetime. Replication has been stopped
with this source.
The reason that replication is not allowed to continue is that
the two machine’s views of deleted objects may now be different.
The source machine may still have copies of objects that have
been deleted (and garbage collected) on this machine. If they
were allowed to replicate, the source machine might return
objects which have already been deleted.
Time of last successful replication:
2005-01-21 07:16:03
Invocation ID of source:
0397f6c8-f6b8-0397-0100-000000000000
Name of source:
4a8717eb-8e58-456c-995a-c92e4add7e8e._msdcs.contoso.com
Tombstone lifetime (days):
60

The replication operation has failed.

Bunun genel anlamda sebebi kaynak domain ile hedef domain arasındaki silinmiş öğelerin farklı olması nedeniyle replikasyonun kesilmesidir.
Bu durumda bu silinmiş öğeleri kaldırarak replikasyonu yeniden başlatırız.İlk önce repadmin /showrepl ile repliksyonun hangi DC ile kesildiğinden emin oluruz.Ardından yine repadmin aracını aşağıdaki parametrelerle kullanırız:

repadmin /removelingeringobjects domain_controller.example.com A0AE6093-15F5-4DB8-836B-4495E3A15396 dc=example,dc=com /advisory_mode

Buradaki domain_controller.example.com silinmiş öğeleri barındıran domain’dir.
A0AE6093-15F5-4DB8-836B-4495E3A15396 ise kaynak domaindir.Bu GUİD numarasına ulaşmak için repadmin /showrepl /v name of the authoritative server komutunu kullanırız.DC object GUID değeri bizim aradığımız değerdir.Silinmiş öğeleri kaldırmayı başardıysak aşağıdaki uyarı gelir.

RemoveLingeringObjects successful on domain_controller_name.domain_name.com

Eğer acil olarak replikasyona başlamamız gerekli ise registry üzerindeki birkaç değişiklikle bunu sağlayabiliriz.
HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesNTDSParameters
dizini altına Allow Replication With Divergent and Corrupt Partner DWORD anahtarını oluşturup değerini 1 verdikten sonra Active Directory Sites and Services ‘den replikasyonu yenidan başlattığımızda sorunun çözüldüğünü görebiliriz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

69 + = 72