Exchange 2007 üzerinde kota mesajlarını düzenleme

Kota mesajları Microsoft Exchange tarafından mailbox ve public folder kullanıcılarına otomatik olarak gönderilen ve storage kota limitlerine ulaşdıldığını belirten uyarı mesajlarıdır.Organizasyon bazında kota limitleri belirlediğimizde ilgili değerlere ulaşıldığında kullanıcılara bu uyarı mesajları gönderilir.

İstersek bu uyarı mesajlarını customize edebilme şansımız bulunuyor.Bu işlem için kullanabileceğiniz cmdlet leri:

New-SystemMessage
Get-SystemMessage
Set-SystemMessage
Remove-SystemMessage

Birkaç örnekle açıklayalım.HUB üzerindeki management shellde aşağıdaki komutu koşturabiliriz.

New-SystemMessage -QuotaMessageType WarningMailbox -Language EN -Text “This is a custom quota message.”
Warning kotasını aştığında gönderilecek uyarı.Buradaki WarningMailbox yerine ProhibitSendMailbox ve ProhibitSendReceiveMailbox parametreleri ile gönderim ve gönderim/alım kota değerlerine ulaşıldığında gönderilecek uyarı mesajlarını editleyebilirsiniz.

Custom oluşturulan kota mesajlarını görüntülemek için

Get-SystemMessage -Identity ENWarningMailbox | Format-List

Aynı şekilde oluşturulan custom mesajları silmek için

Remove-SystemMessage -Identity ENWarningMailbox

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

49 − 44 =