Exchange 2007 üzerinde POP3 Servisi…Gerçekten gereklimi?

Hepimiz POP3 servisini duymuşuzdur.Bildiğimiz gibi Exchange 2007’de default kurulumla birlikte POP3 servisi disable gelmektedir.Yalnız bazılarımız bu servisi enable hale getiriyoruz.Bunun birkaç neden olabilir.Örneğin mail client olarak Outlook Express kullanmak istediğimizde yada uzaktan bağlantı için veya non-microsoft mail client programlarını kullanmak için bu servisi enable edebiliyoruz.Peki biraz geniş çerçeveden düşünürsek buna gerçekten gerek varmı,bu servisi enabled yaptığımızda nelerle karşı karşıya kalabiliriz bakalım.

POP3’ün temel özelliklerinden birisi içeriği sunucudan alıp clientın üzerine çekmektir.Yani tüm bilgiler istemcinin   localinde tutulur.Buda management bakımından bazı zorlukları getirir.Örneğin clientlarda tutulan bilgilerin yedeklenmesi oldukça zordur.Aynı zamanda eğer bilgiler sunucuda tutulursa herhangi bir kayıp durumunda geri dönüş kolay olabilecekken istemcinin maillerini kaybetmesi durumunda geri dönüş daha zor olabilir.Örneğin gezinen bir istemci laptopunu çaldırabilir.Bu takdirde tutulan maillerde gitmiş olur.

POP3 kullanarak varolan işe yarar özelliklerinde birçoğunu kullanamayız.Bunların başında GAL(Global adress list) takvim gelir.Bildiğimiz gibi bunlar exchange ile birlikte gelen özellikler.

Bir diğer önemli özellik ise POP3 protokolünde gidip gelen username ve passwordun clear text olması.Yani networkü dinlediğimizde POP3 ‘ün kullandığı şifrelere erişim oldukça kolaydır.Ancak bunu önlemek için pop3 protokolünü ssl ile birlikte kullanabiliriz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

68 − 66 =