Exchange 2007 üzerinde Security Configuration Wizard

Özellikte Edge Transport rolünü üstlenen sunucular networkümüzün en güvenli yeri olmalılar.İnternet ile içerdike mail trafiğini yöneten bu sunucu aynı zamanda antivirus ve antispam korumasını sağlar.

Bu nedenle güvenliği ön planda tutmamız gereklidir.Bunun için Windows Server 2003 SP1 ile birlikte gelen Security Configuration Wizard’ı kullanabiliriz.Kurulumu oldukça basit.Add/Remove Windows Components “˜i kullanarak yükleme işlemini gerçekleştiriyoruz.Yalnız Exchange 2007 için dikkat etmemiz gerekn başka bir durum var.Exchange2007.xml dosyasını SCW için register etmemiz gerekli.Bunun için

C:Program FilesMicrosoftExchange ServerScripts

Altında Exchange2007.XML dosyasını kopyalarız ve %windir%Securitymsscwscripts dizinine yapıştırırız.Ardından komut istemine geçerek %windir%System32 dizininde aşağıdaki komutu gireriz.

SCWCMD Register /kbname:MSExchangeEdge kbfile:%windir%securitymsscwkbsExchange2007.xml

Komut başarıyla çalıştırıldığında Edge Transport sunucusu üzerine SCW’yi kurabiliriz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

49 + = 53