Exchange 2010 – Blackberry Enterprise Server

Exchange geçiş projelerinde dikkate almamız gereken ürünlerden biriside Blackberry Enterprise Server.Halihazırda çalışan Exchange ile sorunsuz devam eden BES, 2010 geçişi ile birlikte bir sıkıntı yaşayacakmı.Aslında burada konu BES danışmanlarını ilgilendiriyor.Ama Exchange tarafında da bizim yapmamız gereken birkaç önemli nokta var.Bildiğiniz gibi BES tarafında sadece bir mailbox yaratılır ve bu accountın tüm mailboxlar üzerinde yetkisi vardır.İlk başta bu hakları vermemiz gerekli.

Bunun dışında Exchange 2010 ile birlikte gelen Client Throttling Policy lerininde disable edilmesi gerekli.Tümüyle yapılması gerekenleri sıralarsak;

BESAdmin isminde bir mailbox oluşturduktan sonra Microsoft Exchange Management Shell üzerinde hakların verilmesi

Get-MailboxDatabase | Add-ADPermission -User “BESAdmin” -AccessRights ExtendedRight -ExtendedRights
Receive-As, ms-Exch-Store-Admin.
Add-RoleGroupMember “View-Only Organization Management” -Member “BESAdmin”
Add-ADPermission -InheritedObjectType User -InheritanceType Descendents -ExtendedRights Send-As –

User “BESAdmin” -Identity “CN=Users,DC=domain,DC=com”

Client Throttling belli bir account için disable edilmesi

New-ThrottlingPolicy BESPolicy.
Set-Mailbox “BESAdmin” -ThrottlingPolicy BESPolicy

Bu konfigurasyonlardan sonra BES danışmanı arkadaş kurduğu MAPI Client yazılımı ile Exchange’e bağlantı açmaya çalışacaktır.Aslında burada çok önemli bir nokta daha var.Bildiğiniz gibi CAS bağlantıları RPC üzerinden encrypt edilmiş bir şekilde kabul ediyor.Yalnız BES üzerinde kullanılan MAPI account’ın sll desteği yok.Bu yüzden aşağıdaki komut ile geçici bir süreliğine RPC üzerinden Encryptionı kapatmamız gerekli.

Set-RpcClientAccess ““Server Exchange_server_name ““EncryptionRequired $False

Bu komutu CAS üzerinde çalıştırmanız yeterli olucaktır.Ardından MAPI client üzerinden CAS’a bağlantıyı rahatlıkla sağlayabilirsiniz.