Exchange 2010 – GAL Photos

p> Exchange 2010 ve Outlook 2010 ikilisini kullandığınız takdirde GALda yer alan tüm kullanıcılarınıza thumbnail fotolar atayabilirsiniz.Bu fotograflar contact listelerinde distribution grup özelliklerinde vb yerlerde sunulacaktır.Bunu gerçekleştiren attribute 10k ile sınırlandırıldığından yer konusunda da sizi sıkıntıya sokmayacaktır.

Peki bu uygulamayı gerçekleştirmek için ne yapmanız gerekiyor?

Öncelikle veriyi tutan thumbnailphoto attribute’u varsayılanda kendini Global Cataloga güncellemiyor.BU attribute schema üzeirnden global kataloga güncellenmesi için güncellemeniz gerekiyor.Bunun için;

  • MMC konsolundan Active Directory Schema konsolunu açın.(Eğer öncesinde schemayı register etmediyseniz Regsvr32 schmmgmt.dll komutu ile bunu gerçekleştirin)
  • Attributes nodundan thumbnailPhoto değerini bulup özellikleri penceresinde Replicate This Attribute to the Global Catalog kutucuğunu işaretleyin.

untitled

  • Resimleri Active Directory içerisine import etmek içinde aşağıdaki komut satırını kullanabilirsiniz.

Import-RecipientDataProperty -Identity "Anıl ERDURAN" -Picture -FileData ([Byte[]]$(Get-Content -Path "C:picturesanilerduran.jpg" -Encoding Byte -ReadCount 0))

  • Son olarak cache mode kullanan Outlook clientlar için OAB’ı güncelleyelim

Update-OfflineAddressBook "Default Offline Address Book"