Exchange 2010 MAPI ve Directory Access için statik port tanımlaması

Exchange 2010 mimarisinde bildiğiniz gibi client erişim metodları değişti.aRTIK MAPI clientlar direk mailbox server’a bağlanmak yerine RPC endpoint’I olan CAS sunuculara bağlanıyorlar.

Burada High Availability opsiyonlarında bir değişiklik söz konusu.DAG ( Database Availability Group) kullanarak mailbox serverların yüksek erişilebilirlik özelliklerine sahip olmasını sağlayabilirsiniz.

Peki ortamda iki adet CAS sunucunuz var ve bunlarında HA olarak çalışmasını istiyorsanız ne yapmanız gerekiyor?

Bu konu ile ilgili benzer bir yazıyı yazmıştım ama temelde 3 metodunuz bulunuyor.

  • DNS Round robin kullanarak otomatik olmayan bir yöntem kullanabilirsiniz.Bunun için CAS sunucular için iki kayıt açıp TTL sürelerini 5 dk düşürürsünüz.Bir CAS sunucu down olduğunda DNS üzerinden bu kayıdı silerseniz 5 dakika içinde clientların cacheleri temizlenip diğer casa bağlanırlar
  • Hardware Based Load Balancer
  • Windows Network Load Balancer

Buradaki fiyat performans açısından en uygun metod toplamda 8 CAS server ve binlerde kullanıcı destekleyebilen WNLB tabiki.

Yapılması gereken gayet basit.Adım adım;

  1. CAS lar üzerinde NLB aktif edilir.
  2. DNS üzerinde yeni bir A kaydı açılır
  3. Exchange üzerinde cas array oluşturulur ve bu dns point edilir.
  4. Varolan mailbox databaseler için yeni cas array point edilir.

Aslında bu apayrı bir makale konusu.Benim bu yazıda değinmek istediğim nokta ise farklı.

Diyelimki WNLB ile CASları HA yapmak istiyorsunuz.Bu durumda NLB üzerinde açmanız gereken portlar TCP 135 ve internal client ile CAS arasında dinamik olarak kullanılacak TCP 1024-65536 aralığıdır.

Bu bazı organizasyonlarda sıkıntı olabiliyor.CAS ile clientlar arasında bir firewall bulunuyorsa bu range için permit istemek zor olabilir.

İşte burada CAS ve mailbox-clientlar arasında kullanılan MAPI portunu statik hale getirebilirsiniz.Bunun için yapmanız gereken CAS üzerinde mailbox bağlantıları için ;

cas hub

TCP/IP port değerini yukarıdaki gibi 55000 yada başka bir statik değere çekmeniz gereklidir.

Aynı şekilde clientlar üzerindeki directory access için içinde NSPI endpoint port konfigurasyonunu gerçekleştirmeniz gerekiyor.Bunun için Exchange Server üzerindeki Microsoft.exchange.addressbook.service.exe.config dosyasını editlemeniz gerekiyor.

cashub1

cashub2

Ardından mailbox ve CAS sunucularını yeniden başlatmanız yeterli olacaktır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 + 2 =