Exchange 2010 Moderation Grayed Out

Exchange 2010’da distribution group özelliklerine girdiğiniz mesaj moderasyonu ve membership moderasyonu ile ilgili iki yeni tab bizi bekliyor.Bu özellikleri kullanarak belirli distribution gruplara gönderilen mesajları moderasyona bağlayabilir,aynı zamanda grup üyeliklerini açık hale getirip üye isteklerinide moderasyona bağlayabiliriz.

Yalnız bu tabları girdiğinizde aşağıdaki gibi seçimlerin silik olduğunu görebilirsiniz.

membership MessageModeration

Bunun sebebi bu gruplar için bir manager’ın seçilmemiş olmasıdır.Eğer aşağıdaki powershell komutu ile manager seçimini gerçekleştirirseniz seçimler aktif hale gelicektir.

Get-DistributionGroup | Set-DistributionGroup -ManagedBy “œManagerName”