Exchange Management Shell – Adding new mailbox

Exchange Management Shell altında yeni bir user ve mailbox açmak için aşağıdaki komutu kullanabiliriz.

New-Mailbox -Password $password -Name “Anıl Erduran” -UserPrincipalName anilerduran@domain.com -OrganizationalUnit Users -Database “Mailbox Database”

Yalnız burada dikkat ederseniz $password değişkeni var.Buraya direk kullanacağınız password’u yazarsanız hata alıcaksınız.Sizden şifreyi $password değişkenine tanımlamanızı istiyor.Bu yüzden

$password = Read-Host “şifreniz” -AsSecureString

şeklinde bir şifreyi $password değişkenine tanımlamalısınız.Ardından yukarıdaki komutta $password parametresi ile hata almadan kullanıcıyı oluşturabilirsiniz.

One thought on “Exchange Management Shell – Adding new mailbox

  1. yukarıdaki örneği çoklu kullanıcı için yaptım sorun yok. ama kullanıcılar mailllerine girmek istediğinde şifreyi kabul etmiyor. says:

    yukarıdaki örneği çoklu kullanıcı için yaptım sorun yok. ama kullanıcılar mailllerine girmek istediğinde şifreyi kabul etmiyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

72 − 65 =