Exchange Server 2007 üzerinde NDR disableenable

Exchange 2007 üzerinde NDR(non-delivery reports) özelliğide oldukça geliştrilmiş.3haneden oluşan 5.1.1 benzeri kodların her biri bir anlam ifade ediyor ve sorunu çözmemize olanak sağlıyor.

Örneğin ilk sayı olan 5 genel olarak hata tipini belirtiyor.Buradaki 5 hatanın kalıcı olduğunu ve mesajın artık karşı tarafa ulaşma şansının olmadığını belirtiyor.Bu değer 4 olsaydı karşıya ulaşma ihitimali hala olabilirdi.

İkinci sayı ise subject belirtmek için bulunur.Yani genel bilgi verirken 3. karakter ise daha derin bilgi verir.Tüm bu kodların anlamlarının karşılığını technette bulabilirsiniz.Burada tek tek açıklamamıza gerek yok.Bizim amacımız Exchane 2007 üzerinde NDR aktif yada pasif nasıl yapabiliriz?

Bunu arayüzden gerçekleştirebileceğimiz gibi tabiki de powershell ile gerçekleştirebiliyoruz.Hemde öyle karmakarışık değil çok kısa bir kodu koşturarak.Öncelikle arayüzde NDR’ı aktifpasif etme işlemine bakalım.

Exchange Management Console altında;

Organization ConfigurationHub Transport dizininde sağdan remote domain tabını seçin.

Ardından Default properties’ine girerek message format tabına geliriz.Burada Allow non-delivery reports kutucuğunun işaretini kaldırdığımızda NDR gönderimi iptal olur.
Tüm bu işlemleri yani bu kutucuğu işaretleme yada işaretini kaldırma işlemini ufak bir powershell komutu koşturarakda gerçekleştirebiliriz.Bunun için;

set-RemoteDomain “Default” -NdrEnabled $false

NDR’ı iptal edicektir.Buradaki default değeri remote domains altındaki isimdir.
NDR’ı aktif hale getirmek içinde;

set-RemoteDomain “Default” -NdrEnabled $true

komutunu çalıştırırız.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6 + 1 =