Exchange server uzerinde eseutil.exe aracinin kullanimi

Exchange server veritabanı gün geçtikçe daha çok yer kaplayan bir yapıya sahiptir.Mail alışverişi sürekli gerçekleşir,kullanıcılar açılır,mailbox boyutları arttıkça artar.Çok fazla rastlanan bir durum olmasada kimi zaman veritabanı boyutu artık elimizdeki alana yetmeyecek hale gelebilir.
Exchange veritabanı üzerindeki colonlardan biz herhangi bir veri sildiğimizde aslında boyutta bir küçülme olmaz.Çünkü exchange içerideki veriyi silmesine rağmen bu veriyi barındırdığı kolona dokunmaz.Bu gibi durumlarda veritabanı üzerinde bir birleştirme işlemi yapmamız (Defragment) yararlı olucaktır.

Exchange server zaten kendi içinde belirli zamanlarda veritabanı optimizasyonu amacıyla online defragmentler yapar.Fakat bunun databse boyutu üzerinde bir etkisi yoktur.Ancak offline defragment ile database boyutunda yer bakımından kazanç sağlayabiliriz.
İşte bu defragment için kullanacağımız aracın adı eseutil.exe’dir.
Eseutil.exe’yi aynı zamanda veritabanı üzerindeki bozuk bölümleri belirleme amacıyla kullanabiliriz.

Veritabanı üzerinde birleştirme işleminde dikkat etmemiz gereken bazı püf noktalar bulunmaktadır.

Komut satırında eseutil.exe ile işlem yapmak için exchsrvr/bin klasörü dizinine inmemiz gerekmektedir.Exchange 2003 versiyonuda dahil olmak üzere eseutil.exe dosyamız burada barınır.

Birleştirme işlemi için bizden birleştirilecek veritabanı boyutunun en az %110’u kadar boş alan istenir.Çünkü birleştirme sırasında varolan veritabanı bu boş alana taşınacaktır.Eğer yer konusunda sıkıntılarımız varsa /t parametresi ile network üzerindeki herhangi bir lokasyonuda bu alan için kullanabiliriz.

Defragment işlemi için store’umuzu dismount etmemiz gerekir.

Son olarak dikkat etmemiz çok küçük bir ayrıntıda ,birleştirme esnasında ekranda cmd penceresi önüne başka pencereler açarak aktif olarak kullanırsak birleştirme işlemi duracaktır.Eseutil bizden birleştirmenin yapıldığı pencerenin aktif olmasını ister.

Bu işlemlerden sonra birleştirmeye başlayabiliriz.

Kullanacağımız komut aşağıdaki gibi olucaktır.

C:program filesexchsrvrbin> eseutil /d c:progra~1exchsrvrmdbdatapriv1.edb

Yukarıdaki komut ile priv1.ebd veritabanımızı birleştirmek istediğimizi belirttik.

Eğer veritabanımız üzerinde bir bütünlük denetlemesi yapmak istersek;

eseutil /k “c:program filesexchsrvrmdbdatapub1.edb”
eseutil /k “c:program filesexchsrvrmdbdatapriv1.edb”

komutlarını kullanırız.Gördüğümüz gibi burada işimizi gören /k parametresi oldu.Yalnız bu parametre sadece bütünlüğü sınamak içindir,herhangi bir onarma gerçekleştirmez.Sadece gerekli ise bunu bize önerir.

Son olarak /p parametresi ile onarma işlemini gerçekleştirebiliriz.Örneğin exchange server databesinde bir sorun oldu ve biz backupdan dönmek istedik.Bunun için store umuzu dismount ederiz ve restore işlemini gerçekleştiririz.
Ardından tekrar mount etmeye kalktığımızda bunu kabul etmeyecektir.
İşe bu durumda eseutil.exe /p ile veritabanını repair ettikten sonra tekrardan mount işlemini gerçekleştirip normal çalışmasına devam ettirebiliriz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+ 81 = 83