Exchange Servislerini Autodiscover Servisi icin nasil ayarlayabiliriz?

Outlook Anywhere(rpc over http) ‘yi aktif hale getirdiğimizde aynı zamanda Autodiscover servisi için Microsoft Exchange servislerine dışarıdan erişimi ayarlamalıyız.Bunlar Availability servisi için URL’ler, Exchange Web Servisleri, Unified Messaging (UM) ve offline address book’dur.

Eğer external URL değerlerini değiştirmezsek Outlook 2007’ye sağlanan autodiscover bilgisi dışarıdan bağlanan istemciler için yanlış olabilir.Mailboxlarını bağlanmakta sıkıntı çekmeyebilirler fakat yukarıdaki servislere bağlantı sağlamak istediklerinde başarılı olamayabilirler.Internal URL’ler zaten exchange kurulumu sırasında otomatik olarak konfigure ediliyorlar.Bu yüzden herhangi bir değişiklik yapmamıza gerek yok fakat external url’ler için birkaç komut gireceğiz.Tabiki bunlar için Exchange Management Shell’i kullanacağız.

Outlook Anywhere için external host name bilgisini ayarlamak için aşağıdaki komutu kullanırız.

Enable-OutlookAnywhere -Server EXC -ExternalHostname “mail.anilerduran.com” -ExternalAuthenticationMethod “Basic” -SSLOffloading:$False

Offline Adress Book için external URL’yi ayarlamak için aşağıdaki komutu kullanırız:

Set-OABVirtualDirectory -identity “EXC01OAB (Default Web Site)” -externalurl https://mail.anilerduran.com/OAB -RequireSSL:$true

Unified Messaging için external url’yi ayarlamak için aşağıdaki komutu kullanırız.

Set-UMVirtualDirectory -identity “EXC01UnifiedMessaging (Default Web Site)” -externalurl https://mail.anilerduran.com/UnifiedMessaging/Service.asmx -BasicAuthentication:$True

Exchange Web servisleri için external URL’yi ayarlamak için:

Set-WebServicesVirtualDirectory -identity “EXC01EWS (Default Web Site)” -externalurl https://mail.anilerduran.com/EWS/Exchange.asmx -BasicAuthentication:$True

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+ 8 = 18