Gpupdate /force

/target:{computer|user}
Yalnızca Bilgisayar ayarlarını veya geçerli Kullanıcı ayarlarını işler. Varsayılan olarak, hem bilgisayar ayarları hem de kullanıcı ayarları işlenir.
/force
Tüm en iyi duruma getirme işlemlerini yok sayar ve tüm ayarları yeniden uygular.
/wait:Değer
İlke işleminin tamamlanmak üzere beklediği saniye sayısı. Varsayılan 600 saniyedir. 0 değeri bekleme olmadığı anlamına gelirken, -1 belirsiz bir süre bekleme anlamına gelir.
/logoff
Yenileme tamamlandıktan sonra oturumu kapatır. Bu işlem, kullanıcı Grup İlkesi Yazılım Yükleme ve Klasör Yeniden Yönlendirme gibi, arka plan yenileme döngüsünde işlem yapmayan, ancak kullanıcı oturum açtığında işlem yapan Grup İlkesi istemci tarafı uzantıları için gereklidir. Kullanıcının oturumu kapatmasını gerektiren uzantılar yoksa, bu seçeneğin bir etkisi olmaz.
/boot
Yenileme tamamlandıktan sonra bilgisayarı yeniden başlatır. Bu işlem, bilgisayar Grup İlkesi Yazılım Yükleme gibi, arka plan yenileme döngüsünde işlem yapmayan, ancak bilgisayar başlatıldığında işlem yapan Grup İlkesi istemci tarafı uzantıları için gereklidir. Bilgisayarın yeniden başlatılmasını gerektiren uzantılar yoksa, bu seçeneğin bir etkisi olmaz.
/?
Komut isteminde yardımı görüntüler.

microsoft.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

− 1 = 1