IIS 7 Backup / Restore

Bildiğiniz gibi SCCM 2007 ‘yi Server 2008 üzerine kurduğunuzda IIS 7 üzerinde birkaç konfigurasyonu gerçekleştirmeniz gerekli.Ancak tüm bileşenleri doğru yapılandırdıktan sonra SCCM tarafında sıkıntısız devam edebiliyorsunuz.Gerek SCCM upgrade senaryolarında gerekse acil durumlar için SCCM site yedeğini alabiliyoruz.Tabi bunun yanında o kadar konfigurasyonu gerçekleştirdiğimiz IIS’in yedeğinide almak faydalı olacaktır.

IIS 7’de backup ve restore işlemi oldukça kolay.Hazırlanmış olan bir scripti kullanarak aşağıdaki şekilde backup/restore işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Backup almak için;

 %windir%system32inetsrvappcmd.exe add backup “My Backup Name”

Backuptan dönmek için;

 %windir%system32inetsrvappcmd.exe restore backup “My Backup Name”

Alınan backupı silmek için;

 %windir%system32inetsrvappcmd.exe delete backup “My Backup Name”

inetsrv altında backup klasöründe alınan backup dosyalarınızı görebilirsiniz.