Komut istemiyle Exchange Server 2007 uzerinden rollerin kaldirilmasi

Komut istemini kullanarak Exchange Server 2007 üzerinde bulunan rolleri kaldırabiliriz.

Bunun için komut isteminde varsayılan olarak kullanılan %programfiles%MicrosoftExchange Server dizinine ineriz.Ardından /bin dizinine geçeriz.
Kullanacağımız komut:

Setup.com /mode:uninstall /role:-ilgili sunucu rolü-

Bu komut ile istediğimiz rolü kaldırabiliriz.Roller için kullanacağımız isimler ise aşağıda belirtilmiştir.

HubTransport (veya HT veya H)
ClientAccess (veya CA veya C)
EdgeTransport (veya ET veya E)
Mailbox (veya MB veya M)
UnifiedMessaging (veya UM veya U)
ManagementTools (veya MT veya T)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

30 + = 35