Lync 2010 – PowerShell Komutlar

Lync 2010 içerisinde GUI tabanlı gerçekleştirilen neredeyse tüm aksiyonlar, PowerShell scriptleri ile de otomatize edilerek gerçekleştirilebilir. Kısaca Lync 2010 olan bir organizasyonda sıklıkla kullanılabilecek PowerShell komutlarını inceleyelim;

Lync 2010 için var olan PowerShell cmdlet lerini içeren konsolumuz Lync Server Management Shell’dir.

 • PowerShell konsolunda yardım amaçlı kullanılan Get-Help komutunu aynı şekilde kullanabilirsiniz.

Get-Help –full

Get-Help –examples

 • Lync 2010 ile birlikte kullanabileceğiniz komutların listesini almak için

Get-Command – Module Lync

 • Lync Userlarını çekmek için

Get-CSUser

 • Federation enable edilmiş tüm kullanıcıları çekmek için

Get-CsUser | Where-Object {$_.EnabledForFederation}

 • Spesifik bir kullanıcı için Pool bilgisinin alınması

GetCsUserPoolInfo anilerduran@domain.com

 • Active Directory kullanıcısını Lync Enabled yapmak için

Enable-CsUser -Identity User01@example.com -RegistrarPool `Pool01.example.com -SipAddress sip:User01@example.com

 • Address Book’un manuel olarak update edilmesi

Update-CsAddressBook

 • Specific roller için Lync sunucu konfigürasyonlarının alınması

Get-CsService –

 • Belli bir OU altındaki tüm kullanıcılara Voice Policy assign etmek için

Get-CsUser –OU “ou=finans,dc=domain,dc=com” | grant-CsVoicePolicy –PolicyName Policy1

 • Mediation sunucu üzerindeki inbound ve outbound aktif aramaları göstermek için

Get-CsWindowsService -Name RTCMEDSRV -ComputerName `MedServer01 | Format-List -Property ActivityLevel

 • Lync topolojisinin test edilmesi

Test-CsTopology

 • İsmi A ile başlayan tüm Lync kullanıcıların çekilmesi

Get-CsUser A*