Ntdsutil.exe ile FSMO rolleri aktarımı

FSMO rollerini aktarma  

Ntdsutil yardımcı programını kullanarak FSMO rollerini aktarmak için şu adımları izleyin: ¼br> FSMO rollerinin aktarıldığı ormanda bulunan Windows 2000 Server veya Windows Server 2003 tabanlı bir üye bilgisayarda ya da etki alanı denetleyicisinde oturum açın. FSMO rollerini atadığınız etki alanı denetleyicisinde oturum açmanızı öneririz. Oturum açan kullanıcının Şema yöneticisi veya Etki alanı adlandırma yöneticisi rollerini aktarabilmesi için Enterprise Administrators grubunun ya da PDC öykünücüsü, RIS yöneticisi ve Altyapı yöneticisi rollerini aktarabilmesi için Domain Administrators grubunun bir üyesi olması gerekir.
    Başlat’ı ve sonra Çalıştır’ı tıklatın, Aç kutusuna ntdsutil yazın ve Tamam’ı tıklatın.
    Roles yazın ve ENTER tuşuna basın.Ntdsutil aracının herhangi bir isteminde kullanılabilen komutların listesini görmek için, ? yazın ve ENTER tuşuna basın.
    Connections yazın ve ENTER tuşuna basın.
    Connect to server sunucuadı yazın ve ENTER tuşuna basın; burada sunucuadı FSMO rolünü atamak istediğiniz etki alanı denetleyicisinin adıdır.
    Server connections: isteminde q yazın ve ENTER tuşuna basın.
    Transfer rol yazın; burada, rol aktarmak istediğiniz roldür. Aktarabileceğiniz rollerin listesi için, fsmo maintenance isteminde ? yazıp ENTER tuşuna basın veya bu makalenin başındaki rol listesine bakın. Örneğin, RID yöneticisi rolünü aktarmak için, transfer rid master yazın. Tek özel durum, PDC öykünücüsü rolü içindir ve sözdizimi olarak transfer pdc emulator değil, transfer pdc kullanılır.
      Fsmo maintenance isteminde q yazın ve ENTER tuşuna basıp ntdsutil istemine erişim sağlayın. q yazıp ENTER tuşuna basarak Ntdsutil yardımcı programından çıkın.

FSMO rollerini alma

Ntdsutil yardımcı programını kullanarak FSMO rollerini almak için şu adımları izleyin:
 FSMO rolleri alınacak ormanda bulunan Windows 2000 Server veya Windows Server 2003 tabanlı bir üye bilgisayarda ya da etki alanı denetleyicisinde oturum açın. FSMO rollerini atadığınız etki alanı denetleyicisinde oturum açmanızı öneririz. Oturum açan kullanıcının şema yöneticisi veya etki alanı adlandırma yöneticisi rollerini aktarabilmesi için Enterprise Administrators grubunun ya da PDC öykünücüsü, RID yöneticisi ve Altyapı yöneticisi rollerini aktarabilmesi için Domain Administrators grubunun bir üyesi olması gerekir.
    Başlat’ı ve sonra Çalıştır’ı tıklatın, Aç kutusuna ntdsutil yazın ve Tamam’ı tıklatın.
    Roles yazın ve ENTER tuşuna basın.
    Connections yazın ve ENTER tuşuna basın.
    connect to server sunucuadı yazın ve ENTER tuşuna basın; burada sunucuadı FSMO rolünü atamak istediğiniz etki alanı denetleyicisinin adıdır.
    Server connections: isteminde q yazın ve ENTER tuşuna basın.
    Seize rol yazın; burada, rol ele geçirmek istediğiniz roldür. Alabileceğiniz rollerin listesi için, fsmo maintenance isteminde ? yazıp ENTER tuşuna basın veya bu makalenin başındaki rol listesine bakın. Örneğin, RID yöneticisi rolünü almak için, seize rid master yazın. Tek özel durum PDC öykünücüsü rolü içindir ve sözdizimi olarak seize pdc emulator değil, seize pdc kullanılır.

kaynak:Microsoft

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

45 − 36 =