OM DW ile SPF entegrasyonunun sağlanması

WAP üzerindeki usage bilgisinin alınabilmesi için VMM ve OM DW entegrasyonundan sonra OM üzerinde aynı zamanda SPF entegrasyonu yapılması gerekiyor. Ancak bu noktadan sonra veritabanımızda utilizasyon bilgisini görebiliriz. Bu entegrasyon için aşağıdaki komutların koşturulması yeterlidir.

Import-module spfadmin

$OMDWSqlServer = "sql.domain.local"

$OMServer = "scom.domain.local"

$stamp = Get-SCSPFStamp;

$server = New-SCSPFServer -Name $OMServer -ServerType OMDW -Stamps $stamp[0];

$setting = New-SCSPFSetting -Name $OMDWSqlServer –Value "Data Source=$OMDWSqlServer;Initial Catalog=OperationsManagerDW;Integrated Security=True" -SettingType DatabaseConnectionString –Server $server

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

− 3 = 4