Orchestrator Azure IP Problemi

Azure IP beta ile çalışıyorsanız Orchestrator ile Azure connection sağlarken “The remote name could not be resolved” hatası alabilirsiniz.

Bu noktada yapılması gereken işlem oldukça host dosyasına Azure management IP'lerinin eklenmesidir.