Orchestrator DB'sinin başka bir SQL sunucuya yüklenmesi

Eğer varolan Orchestrator DB instance’ınızı değiştirmek ya da farklı bir SQL sunucu üzerinde çalıştırmak istiyorsanız aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır:

  • İlk ortamdaki SQL Server master key yedeğini alın (Bu işlemi atlarsanız migration sonrasında runbook export/import işlemlerinde problem yaşarsınız)
  • İlk ortamdaki Orchestrator DB yedeğini alın
  • Yeni ortamda SQL Server 2008 R2 kurulumunu tamamlayın
  • SQL Server master key restore edin
  • Orchestrator DB restore edin
  • Orchestrator bileşenlerinin kurulumlarını tamamlayın.

SQL Server 2008 R2 üzerinde master key yedeğini almak içn aşağıdaki scripti çalıştırmak yeterli olacaktır:

 

Sqlcmd –Q”BACKUP SERVICE MASTER KEY TO FILE ='C:BACKUPMASTER_KEY.BAK' ENCRYPTION BY PASSWORD = 'password'”

 

Orchestrator veritabanı yedeğini almak için ise aşağıdaki scripti çalıştırın:
Sqlcmd –Q ”BACKUP DATABASE Orchestrator TO DISK=N'C:BACKUPOrchestratorDB.bak'”

Orchestrator master key restore için:
Sqlcmd –Q “RESTORE SERVICE MASTER KEY FROM FILE = 'C:BACKUPMASTER_KEY.BAK' DECRYPTION BY PASSWORD = 'password';”
Orchestrator DB restore için:
Sqlcmd –Q”RESTORE DATABASE [Orchestrator] FROM  DISK = N'C:BACKUPOrchestratorDB.bak'WITH  FILE = 1,  NOUNLOAD,  STATS = 10”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

− 1 = 8