Orchestrator Monitor Folder Activity Çalışma Mantığı

Monitor Folder aktivitesini kullanan müşterilerde genellikle çalışma mantığında bazı soru işaretleri oluşabiliyor. Özellikle folder içerisine eklenen yeni dosyaların Orchestrator tarafından fark edilmediğine dair geri dönüşler geliyor. Bu noktada Monitor Folder aktivitesinin çalışma mantığını kısa bir örnek üzerinden anlatmak faydalı olacaktır:

Senaryo: server1sharefolder dizini Orchestrator runbook içerisinde Monitor Folder aktivitesi ile izleniyor. Beklenen içerideki dosya sayısı 0'dan büyük olduğunda trigger etmesi

  • Bu klasör içerisine File1.txt eklenir. Monitor Folder içerideki dosyaların 0'dan büyük olduğunu fark eder ve trigger eder. Trigger condition false'den true'ya geçer.
  • File2.txt eklenir. Monitor Folder bu dosya içerisinde şimdi iki dosya olduğunu fark eder ancak trigger etmez. Trigger condition zaten true durumda olduğu için pas geçilir

Yukarıdaki senaryonun çalışması için aşağıdaki şekilde ilerlenmesi gerekmektedir

  • Bu klasör içerisine File1.txt eklenir. Monitor Folder içerideki dosyaların 0'dan büyük olduğunu fark eder ve trigger eder. Trigger condition false'den true'ya geçer.
  • File1.txt silinir ya da taşınır. Monitor Folder içerideki dosya sayısının 0 olduğunu görür ve trigger condition true'dan false'a döner.
  • File2.txt eklenir. Monitor Folder klasör içerisindeki sayının 0 iken 1' e çıktığını farkeder. Trigger condition false'dan true'ya döner ve trigger eder.