Orchestrator RunBook Versiyonlama

Orchestrator içerisinde otomasyon gerçekleştirmeye başlandıkça oluşturduğunuz runbook sayılarında da önemli artışlar olacaktır. Örneğin VM Provisioning için oluşturduğunu runbooklar gelen belirli change requestler ile birlikte geliştirilmesi gerekecektir. Bu noktada runbookları daha kolay yönetebilmek adına versiyonlama yapabilirsiniz.

Versiyonlama noktasında ürünün sunduğu native bir özellik yok. Ancak siz oluşturduğunu runbook folder ve runbook isimlerinde kurumunuza özgü bir versiyonlama kullanabilirsiniz. Aşağıdaki örnekte benim de kullandığım versiyonlama standartı bulunuyor:

##Runbook Folder

       ##.#runbookName(##version no)

Yani:

00Main

                00.1MasterMonitor01

                00.2MasterWorkflow02

                00.3Name##

                …..

01Scheduling

                01.1CheckWithinScheduledWindow05

                ….

02PendingApprovals

                02.1Name##

….

03Deployment

                03.1Name##

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

31 − 23 =