Orchestrator Runbook Schedule

Bildiğiniz gibi Orchestrator içerisindeki runbookların başlaması için bir tetikleyici gerekiyor. Bu tetikleyici kimi zaman bir file, folder, incident kimi zaman ise schedule edilmiş bir tarih olabiliyor.

Ancak runbookların schedule edilmesinde çıkan sorunların başında şu geliyor;

Örneğin ilk runbook için bir tarih set ettiniz ancak diğer runbookların bu tarihten sonraki belirli periyodlarda çalışmasını istiyorsunuz. Ancak bu noktada çıkan temel problem her ayın gün sayısının farklı olması. Örneğin 24 saat sonrasında çalışmasını istiyorsanız bu kimi zaman ayın 3'ü çarşambaya denk gelecekken kimi zaman ayın 2'sine denk gelebilmektedir.

Farklı bir schdule senaryosu.. Runbook'un ayın son iş günü çalışmasını istiyorsunuz. Örneğin 31 cumartesi ise 30'unda çalışması gibi. Bu noktada trigger aşamasında bu ayın kaç gün olduğuna dair bir kontrol ile başlamanız işinizi kolaylaştırır. Aşağıdaki powershell script ile içinde bulunulan ayın kaç gün olduğu çıktısı alabilirsiniz.
essay writing help online

$a = Get-Date

$year = $a.year

$result = $a.month | foreach { “{0}” -f [datetime]::DaysInMonth($year,$_),(get-date -month $_ -f MMMM),$year }

$result

Ardından çıkan sonuca göre conditionlar oluşturarak devam edebilirsiniz.

765qwerty765