PowerShell ile local oturum açmış kullanıcı bilgisinin alınması

[powershell]

$computername = Read-Host “Makine ismini yada ipsini girin”

Get-WmiObject Win32_ComputerSystem -ComputerName $computername | Select username

[/powershell]

Üstteki gibi bir scripti çalıştırdığınızda sizden uzak makine ip yada ismini isteyecek ve bunu $computername değişkenine atayacaktır.

Ardından wmi objeleri kullanılarak o makine üzerindeki local oturum açmış kullanıcı bilgisi listelenecektir.