Powershell ile mail gönderimi

Bildiğimiz gibi artık powershell ile sunucularımızı ve işlerimizi yönetebiliyoruz.Powershell’in bir diğer marifetide Net.Mail.SmtpClient objesini kullanarak mail gönderebilmesi.Aşağıdaki kodları kullanarak isterseniz bir.ps1 oluşturabilir ve bunu schedule ile istediğiniz zamanlarda çalıştırabilirsiniz.Powershell’de mail gönderimi için

$emailFrom = “user@yourdomain.com”
$emailTo = “user@yourdomain.com”
$subject = “your subject”
$body = “your body”
$smtpServer = “your smtp server”
$smtp = new-object Net.Mail.SmtpClient($smtpServer)
$smtp.Send($emailFrom, $emailTo, $subject, $body)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

56 + = 57