PowerShell ile Uptime sürelerinin alınması

Aşağıdaki basit script ile yapınızdaki tüm remote makineler için uptime sürelerini alabilirsiniz.

Tek yapmanız gereken karşınıza çıkan prompt ekranında pc ismini girmek.

[powershell]$computer = Read-Host “Type Remote Computer Name to check uptime”

$upTime = [Management.ManagementDateTimeConverter]::ToDateTime((gwmi win32_operatingsystem -computer $computer).lastbootuptime)

write-host $computer “-> Bu pc” $upTime “tarihinden itibaren hizmet vermektedir..”

[/powershell]

Download

2 thoughts on “PowerShell ile Uptime sürelerinin alınması

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

35 − 32 =