PowerShell ile uzak makinelerin serial numaralarının öğrenilmesi

Özellikle help desk çalışanlarının günlük operasyonel işleri arasında bulunan driver yükleme kaldırma, envanter takibi gibi noktalarda serial numarası önemlidir.

Örneğin remote yada local bir makine için driver güncellemesi yapılacak ise ilgili web sitesinden serial numarasına göre ilgili driver edinilir.Tabii bu serial numarasının bulunması için her zaman laptopun tesr çevrilmesine gerek yok.

Aşağıdaki oldukça basit iki komut çalıştırıldığında networkten wmi ile ulaşabildiği sizin adını yazdığınız her makinenin serial numarasını size verir.

Çok basit, ufak ama kullanışlı.

[powershell]

$pc = Read-Host “Uzak PC ismini girin”

gwmi win32_systemenclosure –computername $pc | ft serialnumber

[/powershell]

BU iki satırı notepad’e yazıp ardından .ps1 uzantısı ile kaydedip powershell penceresinden çağırmanız yeterli.

image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

86 + = 87