PowerShell Öğreniyorum – Değişkenler – Bölüm 2

>nt-family: Segoe UI; font-size: 10pt;”>Yazı dizimizin ikinci bölümünde Değişkenlerin özelliklerini inceleyemeye devam edebiliriz.

  • Birden fazla değişkene, aynı değeri atama görevi tek satırda gerçekleştirilebilir.


Aynı satır içerisinde $data1, $data2 ve $data3 değişkenleri (=) ile sıralanmış ve son olarak PowerShell metin değeri atanmıştır. Write-Host komut satırı ile bu bilgi ekrana yansıtıldığında, son satırda görüldüğü gibi metin üç kez tekrarlanarak görüntülenmektedir.

  • Birden fazla değişkene, birden fazla değer tek satır içerisinde atanabilir.


  • Bir değişkene, birden fazla değer atandığında, herhangi bir kapsam (scope) ataması bulunmuyorsa, son atanan değer geçerli olacaktır.


Aynı değişken ismine sırası ile üç farklı atama gerçekleştirilmiş ve Write-Host komut satırı ile atanmış değer ekrana yansıtılmıştır. Görüldüğü gibi PowerShell arka planda her üç değeri de atamış, ancak ekran çıktısı istendiğinde, son atanan değeri referans alarak çıktı olarak yansıtmıştır.

Değişkenlere, farklı metotlar yada cmd.exe komutları atanabilir.


Sayılarla Çalışma

PowerShell içerisinde oluşturulan değişkenlere string değerleri atanabileceği gibi integer, yani tam sayı değerleri de atanabilir. Bu noktada PowerShell oldukça esnek davranarak matematiksel işlemleri script içerisinde kolaylıkla gerçekleştirmektedir.

Aşağıdaki örnek scripti inceleyelim.


$kur ve $tutar değişkenlerine, ilgili tam sayı değerleri atanmıştır.

$toplam değişkenine ise, bu iki değişkenin matematiksel işlemden geçirilerek çarpılması sonucu elde edilen değer atanmaktadır.

Son bölümde, Write-Host metodu ile istenilen metin çift tırnak içerisinde, değişkenler için $ işareti kullanılarak, ekrana yansıtılmıştır. Bu komutun çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır;


Bu değerlerin kullanıcıdan istendiği bir script, çok daha kullanışlı ve güncel olacaktır. Aşağıdaki örnekte bu adımlar izlenmiştir.


  • Read-Host metodu, bir değişken tanımından sonra kullanıldığı takdirde, ekrana tırnak içerisindeki metini vererek kullanıcıdan bilgi girilmesini ister. Girilen bu bilgi satır başında tanımlanan değişkene atanacaktır.
  • $kur değişkenine [decimal] veri biçimi atanmasının sebebi, ondalık değerlerin girilebilmesidir. Eğer bu atama gerçekleşmezse shell, girilen ondalık değeri yuvarlayarak hesaplamaya devam edecektir.

Yukarıdaki örnekte $kur ve $tutar değişkenleri kullanıcı ara yüzü tarafından atanacak ve matematiksel işlem $toplam değişkeni için gerçekleştirilip ekrana çıktı verilecektir.

Script çalıştırıldığında Read-Host metodu sebebiyle sunulan bilgi ekranları aşağıda görülmektedir.İstenilen değerler girildikten sonra, çıktı aşağıdaki gibi olacaktır.


Bu şekilde PowerShell operatörleri kullanılarak tüm matematiksel işlemler gerçekleştirilebilir.

Farklı matematiksel işlemlere, PowerShell tarafından verilen tepkiler aşağıda incelenmiştir.


Shell konsolu matematiksel işlemleri dört işlem kuralına uyarak gerçekleştirmektedir.


Shell konsolu parantez kullanımını fark ederek işlem sırasını buna göre düzenlemektedir.