PowerShell Öğreniyorum – Döngüler – Bölüm 7

Bu bölümde PowerShell içerisindeki foreach döngüsü ile envanter raporu, Do-While döngüsü ile de Sayı Tahmin Oyunu hazırlanacaktır.

ENVANTER ÖRNEK SCRIPT

Sistem yöneticileri için tanımlanan en önemli ve zaman ayırılması gereken operasyonel işlerin başında envanter yönetimi gelmektedir. Hali hazırda organizasyonda kullanılan bir envanter yönetimi çözümü bulunmuyor ise, PowerShell ile WMI veritabanı kullanılarak bilgisayarların donanım ve yazılım bilgileri elde edilebilir.

Aşağıdaki örnekte Get-WmiObject ve foreach döngüsü kullanılarak temel düzeyde donanım bilgisinin nasıl alındığı gösterilmiştir.


  • Read-Host komutu kullanılarak kullanıcının $Isim değişkenine değer ataması sağlanır.
  • $donanimlar değişkeni tanımlanarak Win32_ComputerSystem WMI class bilgisinin ilgili bilgisayar için çekilmesi sağlanır.
  • Foreach döngüsü kullanılarak önceden tanımlanan bu veri koleksiyonunda döngü başlatılır ve çıktı olarak sunulması sağlanır.

Bilgisayar ismi girildikten sonra çıktı aşağıdaki gibi olacaktır;


SAYI TAHMİN OYUNU ÖRNEK SCRIPT

PowerShell konsolu içerisinde Get-Random komutu çalıştırıldığı takdirde konsol size 1 ile 2,147,483,647 arasında bir değeri rastgele üretecektir.


Aynı zamanda rastgele üretilecek rakam aralığında minimum ve maksimum değerler belirtilebilir.


Rakam dışında string değerlerde kullanılabilir;


String ya da integer rastgele değer seçme işlemi aynı zamanda bir metin dosyası okutularak da gerçekleştirilebilir.Yukarıdaki komut satırı her çalıştırıldığında ilgili text dosyası içerisinden rastgele gün seçimini gerçekleştirecektir.

Get-Random komutu ve Do-While döngüsü kullanılarak aşağıdaki basit rakam oyunu PowerShell ile hazırlanabilir.


Hazırlanan bu sayı oyunu ile her döngüde PowerShell 'den 1 ile 20 arasında bir sayı üretmesi ve bunu hafızada tutması istenmiştir. Ardından kullanıcıdan bu sayıyı tahmin etmesi ve ekrana durum bilgisi iletilmesi sağlanmıştır.