PowerShell Öğreniyorum – Fonksiyonlar – Bölüm 5

Bu bölümde Fonksiyon yönetim özellikleri ile birlikte COM objelerinin kullanılması da incelenecektir.

Fonksiyon içerisinde statementlar kullanılabileceği gibi aynı zamanda COM objeleri de oluşturulabilir. Aşağıda oluşturulan fonksiyon ile Internet Explorer COM objesi oluşturulmuş ve fonksiyon içerisinde kullanılmıştır.

Fonksiyon içerisinde statementlar kullanılabileceği gibi aynı zamanda COM objeleri de oluşturulabilir. Aşağıda oluşturulan fonksiyon ile Internet Explorer COM objesi oluşturulmuş ve fonksiyon içerisinde kullanılmıştır.


WikiArama fonksiyonu içerisinde kullanıcıdan yalnızca search değişkeni istenmiştir. Kullanıcı bu değişkeni parametre kullanımı ile ya da direk fonksiyon isminin yanına ilgili değeri girerek doldurabilir.

Fonksiyon içerisindeki kod döngüsü ise bir adet Internet Explorer objesi oluşturarak ilgili sayfaya gitmesini sağlamaktadır. Yalnızca sayfa URL'nin sonundaki değişken kullanıcıdan istendiği için fonksiyon her çalıştırıldığında dinamik Wikipedia sayfasına gidilmektedir.


 

 

 

Fonksiyonların değiştirilmesi ve kaldırılması

Script içerisinde kullanılan fonksiyonlar istenildiği takdirde değiştirilebilir ya da tamamen kaldırılabilir.

Değiştirilmek istenen fonksiyon için yapılması gereken aynı fonksiyonun değiştirilen kısımları ile birlikte tekrardan oluşturulmasıdır.


Test fonksiyonu konsol içerisinde çağrıldığında güncelleştirilmiş ikinci sürümün çıktı olarak verildiği görülmektedir.


Fonksiyonların kaldırılması için ilgili PowerShell oturumunun kapatılması sağlanabilir. PowerShell konsolundan ya da çalıştırılan script içerisinden çıkıldığında fonksiyon ve fonksiyona atanan değerler kaldırılacaktır.

Ayrıca Del komutu kullanılarak ilgili fonksiyon aynı oturum içerisinde silinebilir.buy research paper online

765qwerty765