Removing disconnected mailboxes in Exchange Server 2007

Exchange 2003’de purge işlemimiz vardı.Yapıdan silinen mailboxlar belirlenen gün sayısı kadar disconnected olarak kalıyor ve istenildiğinde geri döndürülebiliniyordu.Purge işlemi ile disconnect olan mailboxları veritabanından tamamen silebiliyorduk.Exchange 2007’de bu işlemi powershell’i kullanarak gerçekleştirebiliriz.

Disconnected mailboxların listelenmesi

Get-MailboxStatistics | where-object { $_.DisconnectDate -ne $null } | Select DisplayName,MailboxGuid

Silinme işlemi

$users = Get-MailboxStatistics | where-object { $_.DisconnectDate -ne $null } | Select DisplayName,MailboxGuid

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

65 − 63 =