SBS üzerinde Service logging

SBS üzerindeki Microsoft Connector for POP3 Mailboxes için loglama seviyesi belirleme amacıyla Service Logging’i kullanırız.Connector bu seviyeye göre Application Log altına olayları(event) göndericektir.

Service Logging ayarına erişmek için;

1. Server Management’ı açarız
2. Konsol ağacında Internet and E-mail’e gireriz.
3. Manage POP3 E-mail ardından Open POP3 Connector Manager’a tıklarız.POP3 Connector Manager Properties penceresi
ekrana gelir.
4. Troubleshooting tabında Service logging altında Logging level’i seçeriz.

Seçebileceğimiz seviyeler;

connectorlevel.PNG

Logging levelde yaptığımız değişiklikler Microsoft Connector for POP3 Mailboxes servisini yeniden başlatmadan aktif olmayacaktır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

22 + = 28