SCCM 2012 – HİYERARŞİ – Bölüm 2

SCCM 2012 ile birlikte hiyerarşi tarafındaki yenilikleri incelemeye devam edelim.

SCCM 2012 organizasyonunda daha öncede bahsettiğimiz gibi, secondary site kurulumlarını kurulum sihirbazı yerine SCCM konsolu içerisinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunun dışında SCCM 2007 ‘den aşina olduğumuz Default Management Point kavramıda kaldırılmış bulunuyor.

Artık organizasyon içerisinde, aynı sitelarda dahi, birden fazla Management Point kurulumunu gerçekleştirdiğiniz takdirde, istemciler network lokasyonlarına göre yada HTTP / HTTPS kullanımlarına göre en uygun Management Point seçimini gerçekleştirebilirler. Böylece tek bir site içerisinde yüksek sayıda istemci yönetimi kolaylıkla sağlanabilir. Eğer istemciler üzerinde önceden tanımlanmış bir sertifika yok ise otomatik olarak bu gereksinimi duymayana Management Pointlere bağlantı gerçekleştirirler.

Kaynakların discover edilmesiyle birlikte oluşan DDR kayıtları organizasyon içerisindeki tüm sitelara veritabanı replikasyonu ile gönderilmektedir.

Benzer yenilikler backup ve recovery teknolojilerinde de bulunuyor. Artık recovery işlemleri sırasında birçok opsiyon seçebilme şansına sahipsiniz. Örneğin recover işlemi sırasında yalnızca site server’ı , yalnızca SQL Server’ı yada her ikisini birden recover edebilme imkanınız bulunuyor. Böylece SQL Server’ı destekleyen yeni bir sunucuya var olan SQL veritabanını recover edebiliyorsunuz.

Recovery işlemlerinde de kurulumda olduğu gibi unattended bir installation script oluşturulabilir bilir ve setuo  komutunda /script parametresi kullanılarak katılımsız recovery işlemleri gerçekleştirilebilir.

One thought on “SCCM 2012 – HİYERARŞİ – Bölüm 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+ 41 = 49