SCCM Client Cache Temizleme Scripti

Bilindiği gibi SCCM ile clientlar üzerinde distribution işlemini gerçekleştirdiğinizde bu dosyalar client üzerinde bulunan cache foldar’ına download edilir ve çalıştırılır.Bir süredir kullanılmayan dağıtım paketleri update paketleri bu dizinde kalacaktır.

Aşağıdaki script sayesinde 60 gündür refere edilmeyen öğeleri client üzerindeki cache dosyasından kaldırabilirsiniz.Tek yapmanız gereken bunuda bir program olarak dağıtmak.

on error resume next
dim oUIResManager
dim oCache
dim oCacheElement
dim oCacheElements
set oUIResManager = createobject(“UIResource.UIResourceMgr”)
if oUIResManager is nothing then          
wscript.echo “Couldn’t create Resource Manager – quitting”
wscript.quit
end if
set oCache=oUIResManager.GetCacheInfo()
if oCache is nothing then
set oUIResManager=nothing
wscript.echo “Couldn’t get cache info – quitting”
wscript.quit
end if
set oCacheElements=oCache.GetCacheElements
for each oCacheElement in oCacheElements
oCache.DeleteCacheElement(oCacheElement.CacheElementID)
next
set oCacheElements=nothing
set oUIResManager=nothing
set oCache=nothing
 

One thought on “SCCM Client Cache Temizleme Scripti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

30 − = 26