SCCM Task Sequence için password kontrol

SCCM ile belirli task sequenceları clientlara sunarken bir password kontrolü sağlayabilirsiniz.Çok spesifik bir istek olmasına rağmen kimi zaman işinizi oldukça görebilir.Bunun için bir script hazırlamalısınız.

<job id=”PromptForPassword”>
<script language=”VBScript” >
Dim env,oTSProgressUI,MyPass
Set env = CreateObject(“Microsoft.SMS.TSEnvironment”)
set oTSProgressUI = CreateObject(“Microsoft.SMS.TSProgressUI”)
oTSProgressUI.CloseProgressDialog()
env(“ALLOWOSDBUILD”) = “NO”
MyPass=Inputbox(“Devam etmek icin sifre giriniz”)
If MyPass = “password” then
env(“ALLOWOSDBUILD”) = “YES”
End If
</script>
</job>  

Bu script içeriğini passwordcontrol.wsf uzantısıyla kaydedin.Ardından bu scripti bir software paketi olarak hazırlayıp distribution pointlere gönderebilirsiniz.Dikkat etmeniz gereken paket içerisindeki program bölümünde komut satırı olarak cscript “passwordcontrol.wsf” girmeniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

40 + = 47